Vilken roll tar du i en grupp?

Det beror helt på gruppen, oftast avvaktar jag och ser om det finns någon annan som direkt tar den ledande rollen. Om inte blir jag ledaren. Men trivs oftast bäst som en lyssnare i gruppen.

Vad tycker du FSS kan göra för att nå ut till flera ungdomar i Svenskfinland?

Tror att det är större chans att nå fram till ungdomarna via egna medier. Som t.ex. instagram och tiktok. Även om det är bra att sammarbeta med lärarna och få dem att skicka ut information är det en större chans att få en ungdom att “nappa” genom medier. Tycker det är bra att FSS har ett tiktok konto. Just tiktok skapar en rolig bild av föreningen vilket är bättre än att få ett Wilma meddelande av rektorn.

Vad skulle du vela utveckla inom utbildningen just nu? Till exempel hur ett visst ämne undervisas, hur studerande bemöts av lärare, etc.

Det första jag tänker på är hur finska undervisningen sker och de krav som förväntas i ämnet. Jag som talar både svenska och finska flytande fattar inte hur ungdomar som inte vuxit upp med finskan klarar av ämnet. Om man börjat läsa finska först i skolåldern och förväntas lära sig genom det man går igenom på lektionerna fattar jag varför så många klagar på det.

Grammatiken i finskan är väldigt komplex och den som inte talar språket förväntas lära sig den i skolan. Samt med finskans ord, de är lätt för de som kan språket men väldigt svåra för de som inte kan. Finska språkets uppbyggnad är helt olika från svenskan och därför upplevs som svår. Om man ser på undervisningen i engelskan så får den inte lika mycket kritik. Detta har säkert ti göra med att engelskan är mera lika svenskan. Samt kommer man i kontakt med den mycket oftare som finlandssvensk. Om man inte får service på svenska blir det att tala engelska…

Man lär sig ett språk mycket bättre genom eget intresse. Genom att läsa och lyssna på olika finska böcker, nyheter eller filmer. Genom att våga prata finska är det ända sättet man lär sig. Så istället för att gå igenom onödig grammatik som man inte använder i vardagen kan man istället satsa på att konversera och helt enkelt praktiska övningar.

Genom att förbättra utbildningen gör de så att svensktalande ungdomar blir mera bekväm med finskan.