Förra veckan publicerades årets amisbarometer. Barometern undersökte erfarenheter av bl.a. studier, studiehandledning, välmående, uppehälle och arbete bland yrkesstuderande på andra stadiet. Barometern besvarades allt som allt av 14 460 yrkesstuderande varav 843 var svenskspråkiga.

-Svenskspråkiga och andra språkminoriteter var förhållandevis bra representerade i årets barometer. Materialet ger en mera helhetstäckande bild av yrkesutbildningen vilket är positivt, säger Alexandra Wegelius, ordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund.    

Coronapandemins följder syntes i resultaten då fler än tidigare skulle ha behövt stöd i sina studier. Av de svenskspråkiga yrkesstuderandena tyckte 8 % att de definitivt skulle ha behövt mera stöd, 20 % uppgav att de delvis skulle ha behövt mera stöd och 23 % kunde inte säga. 

-Andelen som önskade mera stöd har stigit sedan den senaste amisbarometern från 2019. Det är oroväckande med tanke på de ungas välmående speciellt när vi vet att 34 procent av alla yrkesstuderanden också varit oroliga över sin mentala hälsa under förra året, säger Wegelius. 

Alexandra Wegelius

förbundsordförande, FSS

050 466 1551

alexandra.wegelius@skolungdom.fi