Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS och Svensk Ungdom söker en projektledare för förbundets gemensamma debattprojekt!

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS och Svensk Ungdom har ett gemensamt debattprojekt, vars syfte är att stärka ungas förmågor i debatt och retorik – nu söker vi en projektledare för att hålla i trådarna för projektet!

Finlands Svenska Skolungdomsförbund är en partipolitiskt obunden intresseorganisation för elever i grundskolans övre årskurser, studerande på andra stadiet och folkhögskolor. Svensk Ungdom är ett politiskt ungdomsförbund som jobbar för ett liberalt, flerspråkigt och hållbart Finland. Debattprojektet är förbundens gemensamma och är partipolitiskt obundet.

Projektet består av två helheter; debattforum, workshoppar i debatt och retorik, och en nationell debattävling för studerande på andra stadiet.

Som projektledare ansvarar du för att

  • utveckla projektet, så att det når ut till ännu fler
  • marknadsföra debattforum och debattävlingen samt hålla kontakt med skolor
  • organisera debattforum i skolor i samarbete med dina kolleger och förbundens frivilliga
  • besöka skolor för att hålla debattforum
  • arrangera den nationella debattävlingen.

Vi söker dig som

  • kan hålla många bollar i luften och koordinera ett projekt
  • har ett aktivt grepp och tar tag i saker
  • uttrycker dig väl i tal och skrift
  • gillar att stå framför människor och tala inför publik.

Som projektkoordinator jobbar du tätt med båda förbunden på våra kanslier i centrala Helsingfors (Kaserngatan 1 och Georgsgatan 27). Arbetsplatsen är belägen i Helsingfors, men vi är även öppna för att diskutera andra lösningar om du är rätt person för jobbet. Arbetstiden är flexibel, kvälls- och veckoslutsarbete förekommer ibland. Därtill förekommer resor för att dra debattforum på olika håll i Svenskfinland.

Arbetet inleds i september 2023 och avslutas i maj 2024, exakt tidpunkt enligt överenskommelse. Arbetet är ett flexibelt deltidsjobb på 12 timmar i veckan, tjänsten passar med andra ord perfekt för dig som vill jobba vid sidan av studierna.

Tilläggsinformation fås av FSS verksamhetsledare Mikaela Jokinen (mikaela.jokinen@skolungdom.fi eller +358 50 303 1329). 

Skicka in en fritt formulerad ansökan med CV senast söndagen 20.8 per e-post till mikaela.jokinen@skolungdom.fi. Ange “Projektledare för debattprojekt” som rubrik för ditt meddelande.