Utskotten – FSS som hobby!

Läs mer om utskotten 2024-2025:

Politiska utskottet

Om du är intresserad av att påverka samhällsdebatten, skriva insändare och samarbeta med vår politiska expert inom FSS politiska program, då är detta utskottet för dig. I Politiska utskottet arbetar vi för att försvara skolungdomars rättigheter och tar ställning i aktuella frågor. Utskottet kan även ordna evenemang, kampanjer, demonstrationer och övrig verksamhet beroende på medlemmarnas intresse. 

Vid frågor kan du vara i kontakt med:

William Mutka, william.mutka@skolungdom.fi
Emma Karmanheimo, emma.karmanheimo@skolungdom.fi 
Teo Torrkulla, teo.torrkulla@skolungdom.fi

Internationella utskottet

Som medlem i Internationella utskottet (IU) arbetar du med att utforma relevant internationell utbildnings- och ungdomspolitik. Du får delta i planeringen av FSS internationella evenemang och skapa kampanjer. Du har även möjlighet att delta i evenemang och seminarier arrangerade av FSS takorganisation OBESSU samt representera FSS vid internationella evenemang. Dessutom får du chansen att lära känna andra internationella organisationer och EU
struktur.

Frågor kan riktas till:

iu@skolungdom.fi eller direkt

Mar Porres, mar.porres@skolungdom.fi
Fanny Östergård, fanny.ostergard@skolungdom.fi

Elevbladets redaktion

Är du intresserad av journalistik? Vill du skriva tidningsartiklar, göra reportate, göra audivisuellt material eller egna poddsändningar? Hos oss kan du tillsammans med andra ungdomar skapa en helt egen ungdomstidning!

Redaktionen är ständigt i behov av skribenter och nytänkande som vill bryta ny mark. Elevbladet är en tidning av unga för unga. Redaktionen producerar material till tidningen samt engagerar och kommunicerar innehåll i ebl:s kanaler. Som medlem har du också möjlighet att producera andra typer av mediematerial, som till exempel fotografering, videor eller illustrationer. 

Intresserade av journalistik, reportage,intervjuer, recensioner, teckning, illustrationer och fotografering uppmanas att bli medlemmar i redaktionen. 

Bekanta dig med tidningen här: https://elevbladet.fi/ 
Följ Elevbladets instagram på @skolungdom

Frågor kan gärna riktas till:

ebl@skolungdom.fi eller direkt till
Elodie Böhling, elodie.bohling@skolungdom.fi

Du kan välja att delta i ett eller flera utskott. Arbetet inleds vanligtvis i augusti 2024 och pågår fram till slutet av verksamhetsåret i juni 2025.

Utskotten håller möten enligt medlemmarnas tidtabell som bestäms av utskottet självt, vanligtvis en gång i månaden eller varannan månad. Du väljer själv hur mycket och hur ofta du vill delta i utskottsarbetet.

Mötena för utskotten hålls vanligtvis online (på Google Meet), men ibland kan de även hållas på plats beroende på var medlemmarna är lokaliserade. FSS står självklart för alla rese- och eventuella boendekostnader.

Vill du veta mer, eller har frågor? Kontakta någon av oss – kontaktuppgifter finns här.

Du kan också ställa upp som styrelsemedlem under vårt årsmöte. Att sitta i styrelsen kräver lite mera arbete än att sitta i utskotten, men är mycket givande och perfekt för dig som vill bli mera aktiv i FSS. 

All FSS verksamhet är diskrimineringsfri i enlighet med förbundets likabehandlingsplan. FSS evenemang strävar efter att vara trygga rum. Trygga rum innebär i korthet att alla har rätt att vara sig själva precis som de är utan att bli mobbade, diskriminerade eller trakasserade.

Håll dig uppdaterad – Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.

Håll dig uppdaterad – Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.