FSS strävar efter att besöka alla svenskspråkiga gymnasier, yrkesskolor, folkhögskolor samt grundskolans övre årskurser dels för att upplysa elever och studerande om deras intresseorganisation och hur de kan ta del av förbundets verksamhet, dels för att informera om studiekortet och de medlemsförmåner förbundet erbjuder.

Ett skolbesök är ett besök till just din skola där vi berättar mer om FSS och vad vi egentligen gör. Ett skolbesök kan vara allt från 10 minuter till en timme långt – ni får själva önska. Ofta brukar morgonsamlingar eller andra samlingar lämpa sig bra för skolbesök, då hela skolan ändå är samlad.

På en kortare samling presenteras förbundet och studiekortet: vad vi gjort och gör samt varför vi gör det. På en längre samling hinner man göra en djupdykning in i skolungdomens vardag och fundera över frågor som berör just precis elever och studerande – det kan vara allt från hur man påverkar som ung till vad som fungerar och inte fungerar i ens egen skola.

FSS erbjuder också kortare workshops om påverkan, debatt och delaktighet samt utbildningar för elev- och studerandekårsstyrelser.

Boka ett skolbesök genom att kontakta förbundsordförande Cecilia Huhtala

cecilia.huhtala@skolungdom.fi

+358 50 322 7715