Utbildning för elev- och studerandekårsstyrelser

FSS fungerar som stöd och resursbank för elev- och studerandekårsstyrelser i landets svenskspråkiga skolor. Vi tror att ett välfungerande elev- och studerandekårsarbete är en förutsättning för en demokratisk och inkluderande skola. Förbundet stöder elev- och studerandekårsstyrelser genom att erbjuda utbildningar för elev- och studerandekårsstyrelser i svenskspråkiga skolor. Vi har också en online resursbank.

Utbildningarna behandlar teman som gruppdynamik, mötesteknik, delaktighet i skolan och projekthantering. Vi anpassar gärna utbildningen enligt skolans och elev- eller studerandekårsstyrelsens önskemål, för att erbjuda handledning och kompetens i just det ni behöver – t.ex. metoder för påverkan, arrangerande av elev- eller studerandekårens årsmöte eller organisationskunskap. Utbildningen kan ordnas i kortare omfattning (ett par timmar) eller som heldag.

Håll dig uppdaterad – Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.

Håll dig uppdaterad – Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.