Cecilia Huhtala, 18, har meddelat att hon ställer upp i ordförandevalet i Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS. Huhtala är hemma från Petalax och blir färdig student från Vasa övningsskolas gymnasium hösten 2022. 

Huhtala är styrelsemedlem i FSS sedan 2020 och vice-ordförande sedan 2021.

– FSS är ett förbund som ger unga möjligheten att påverka och utvecklas.  Jag vill att förbundet ska vara ett ställe där unga får möjligheten att ordna evenemang, delta i beslutsfattandet och få sin röst hörd, säger Huhtala

Frågor som står Huhtala särskilt nära hjärtat är ungas välmående, jämlik utbildning och jämlik antagning till tredje stadiet.   

Finlands Svenska Skolungdomsförbund arbetar för att förbättra de finlandssvenska skolungdomarnas vardag både i högstadiet och på andra stadiet. 

-Ifall jag blir vald vill jag arbeta för ungas delaktighet i beslutsfattandet och föra fram deras åsikter. Skolbesök är någonting som jag vill lägga extra mycket tyngd på eftersom att vi måste utveckla vårt kontaktnät med elevkårer/studerandekårer och elever/studeranden, säger Huhtala.

Förbundets nya ordförande och styrelse väljs på årsmötet Elevriksdagen ERIK i Kimito 13–15 maj.

För mer information:

Cecilia Huhtala

044 980 7553

cecilia.huhtala@skolungdom.fi