Förbundsordförande Cecilia Huhtala fick äran att kröna Finlands Lucia 2022, Wilma Grönqvist i Helsingfors domkyrka den 13:e december. Nedan kan du läsa hennes kröningstal där hon lyfter fram de oroliga tider som vi lever i samt hennes personliga koppling till luciainsamligen och FamiljeKraftlägren.

Bästa församling, kära Wilma

Det ivriga ljuset tränger sig fram 
Var människa är en halvöppen dörr 
som leder till ett rum för alla.

Det här skriver poeten Tomas Tranströmer i sin dikt “den halvfärdiga mannen”

Ett mörker har lagt sig över världen. Vi lever i oroliga tider och själv ser jag mest hur det påverkar unga. Jag ser unga vars skolgång försvårats av pandemin, jag ser ett ständigt ökande antal vänner som lider av psykisk ohälsa, och jag ser barn som behöver fly sina hemländer på grund av krig. Och under dessa mörka tider, som inte bara beror på vår finska vinter, känns det som att tunneln till ljuset bara blir längre och längre.

Men, jag ser också att det finns hopp för en tryggare värld och en ljusare framtid! Tranströmer skriver att det finns en halvöppen dörr inom oss alla och jag känner att dom dörrarna kan öppna sig via gemenskap. Därför gläder det mig att se vilken gemenskap lucia-traditionen skapar, från syskonskaror som lussar tillsammans för familjen, och luciakören som förenas kring musiken, till alla oss som har samlats här ikväll. 

I år är luciainsamlingen extra viktig eftersom familjer i redan svåra situationer är dom som påverkas mest.

FamiljeKraftlägren som pengarna från luciainsamlingen går till har jag och min familj deltagit i ett flertal gånger. Jag kommer från en orolig familj som präglats av missbruk, psykisk ohälsa och ekonomiska svårigheter. Lägren som Folkhälsan ordnar gjorde att vi barn fick släppa det stora ansvaret vi kände hemma. Samtidigt som våra föräldrar fick slappna av i några dagar. Luciainsamlingen sitter därför extra nära mitt hjärta och jag är så tacksam att dessa läger ännu ordnas. 

Vi på Finlands Svenska Skolungdomsförbund arbetar aktivt för att skapa en bättre framtid och att lyfta ungas röst i samhället. Vi försöker också skapa en gemenskap som sprider hopp. Så som ordförande för FSS är jag oerhört tacksam över att i år få kröna Finlands lucia. 

Bästa Wilma, jag vill önska dig och dina tärnor ett stort lycka till i ert uppdrag med att sprida ljus och hopp.  Jag vill också tacka alla som har deltagit i insamlingen och på så sätt hjälper många familjer. Trots dagens världsläge hoppas jag att vi alla ikväll kan gå hem med en aning öppnare dörr inom oss.

Cecilia Huhtala, Förbundsordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS