I skuggan av vuxenutbildningsstödets avskaffande, ett rop på rättvisa och flexibilitet i den gemensamma ansökningen till högskolor.

I en tid av stora förändringar och osäkerhet inom utbildningen i Finland, vill FSS försvara studerandes rättigheter och framtidsmöjligheter. Med vårens ansökningsperiod i full gång, väcks frågor kring antagningssystemets rättvisa och flexibilitet – särskilt för de som inte längre anses vara förstagångssökande.

Överallt i Finland finns det studeranden som står inför svåra val; de som efter ett års studier inser att deras sanna passion och kallelse ligger någon annanstans än i deras initiala val. Dessa individers önskan att byta inriktning möts dock ofta med stora hinder på grund av det nuvarande antagningssystemet, där deras beslut att utforska en ny väg resulterar i en nedprioritering av deras ansökan.

Denna modell begränsar inte bara individens möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling, utan underminerar också samhällets potential genom att hindra flexibilitet och anpassningsförmåga. Med regeringens förslag om att avskaffa vuxenutbildningsstödet blir denna utmaning ännu större, vilket lägger ytterligare vikt vid behovet av att välja “rätt” från början.

FSS efterlyser därför en grundlig utvärdering av det nuvarande systemet, med en särskild inriktning på att bredda definitionen av vem som kan anses vara förstagångssökande. En möjlig reform skulle kunna innebära att studeranden ges möjlighet att under sitt första år avbryta sina studier utan att detta påverkar deras status som förstagångssökande.

Visionen är en modell som uppmuntrar utforskning, personlig tillväxt och upptäckandet av ens verkliga intressen, utan rädslan för att bli bestraffade för sina inledande utbildningsval. Vi står inför ett val: att fortsätta på en väg präglad av begränsningar, eller att välja en framtid där flexibilitet och möjlighet till personlig utveckling är i centrum.

FSS uppmanar utbildningsinstitutioner, politiska beslutsfattare och alla berörda att ta denna fråga på allvar och arbeta tillsammans för att skapa ett mer rättvist, inkluderande och flexibelt antagningssystem.

Det är dags för förändring.

För mera information

Cecilia Huhtala, förbundsordförande, +358 50 322 7715, cecilia.huhtala@skolungdom.fi

Tilda Cederberg, vice ordförande, +358 44 343 7750, tilda.cederberg@skolungdom.fi