Nuorten psyykkistä pahoinvointia on ehkäistävä!

Nuorten psyykkinen pahoinvointi on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina. Koulut ovat isossa roolissa nuorten mielenterveyden kannalta, ja siksi meidän on rakennettava nuorille kouluympäristö ja arki, joka ei lisää stressiä vaan sitä vastoin ehkäisee nuorten pahoinvointia. Tämä kriisi on otettava vakavasti!

  1. Vaadimme jokaiselle opiskelijalle vuosittaisen käynnin koulukuraattorille tai psykologille!

Ehkäistäksemme nuorten psyykkistä pahoinvointia, on tärkeää, että jokaiselle opiskelijalle taataan vuosittainen käynti koulukuraattorin tai koulupsykologin luona, jotta avun saamisen kynnys laskee. Käyntien tulee olla saatavilla molemmilla kotimaisilla kielillä. Nuorten on saatava heille kuuluva apu, eikä heidän psyykkistä pahoinvointiansa tule vähätellä. 

  1. Vaadimme terapiatakuun toteutumista!

Mielenterveyden ongelmien hoito vaatii oikea-aikaisuutta. Siksi vaadimme terapiatakuun toteutumista, jotta takaamme että kaikki saavat apua kuukauden sisällä siitä kun avun tarve on todettu. 

  1. Vaadimme enemmän ammattiapua ruotsiksi! 

Kaikkien tulisi saada apua omalla äidinkielellään ja mahdollisuuden ilmaista itseään tunnekielellään. Käynnit koulukuraattorille tai koulupsykologille tulee olla saatavilla molemmilla kotimaisilla kielillä. Jotta varmistamme ruotsinkielisten nuorten psyykkisen hyvinvoinnin, tarvitsemme osaavia ja ammattimaisia kuraattoreita ja psykologeja, jotka osaavat ruotsia. Kun apua tarvitaan, sen on oltava lähellä ja helposti ilmaistavissa.

  1. Vaadimme lisää ymmärrystä psyykkiselle pahoinvoinnille kouluissa! 

Koulujen on oltava ympäristö, jossa nuoret viihtyvät ja tuntevat itsensä kotoisaksi. Apua ja palveluita psyykkisen pahoinvointiin on tarjottava matalalla kynnyksellä kaikille opiskelijoille. Koulujen tulee tehdä aktiivista kiusaamisen vastaista työtä, jotta jokaisella nuorella on turvallista olla oma itsensä. Kouluhenkilökuntaa tulee kouluttaa mielenterveyden ensiavusta, jotta heillä on tarvittavat työkalut psyykkisestä pahoinvoinnista ja voivat täten olla avuksi opiskelijoille. 

Koulun tulee olla tasa-arvoinen ja inklusiivinen!

Koulun tulee olla tasa-arvoinen ympäristö kaikille, taustasta tai identiteetistä riippumatta. Avoimessa ja monikulttuurisessa yhteiskunnassa kaikilla on oltava mahdollisuus olla oma itsensä. Koulun tulee edistää kunnioittavaa kanssakäymistä eri yksilöiden välillä. 

  1. Vaadimme inklusiivisen seksuaaliopetuksen! 

Seksuaaliopetuksen tulee olla avoin, ja keskustella seksuaalisista suuntauksista ja sukupuoli-identiteeteistä normikriittisesti. Opetuksen tulee antaa opiskelijoille opit ja työkalut oman terveyden ja seksuaalisuuden käsittelyyn. 

  1. Vaadimme kaikille yhteistä katsomusainetta! 

Elämänkatsomustieto ja uskonnonopetus tulee yhdistää. Tavoite tulisi olla opiskelijoiden kulttuurisen ja uskonnollisen ymmärryksen lisääminen tämän päivän monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Tavoite tulee olla lisätä ymmärrystä ja kunnioitusta eri uskontoja, kulttuureita ja katsomuksia kohtaan.

  1. Vaadimme korkealaatuisia opetusmateriaaleja kaikilla kielillä!

Opetusmateriaalien laadulla on ratkaiseva rooli opiskelijoiden oppimisessa ja siksi opetusmateriaalien tulee olla korkealaatuisia ja ajantasaisia riippumatta opetuskielestä. Nykyisin monet opetusmateriaalit ovat heikosti käännettyjä tai opettaja joutuu tuottamaan omaa materiaalia. Ruotsinkielisillä opiskelijoille on Suomessa samat oikeudet korkealaatuisiin opetusmateriaaleihin kuin suomenkielisillä opiskelijoille, ja tämän on oltava havaittavissa käytännössä. 

Antakaa nuorille valtaa!

Nuorten tulevaisuuden toivo on heikentynyt huomattavasti viime vuosina ja päätöksentekijät eivät huomioi heidän huoliaan ja ideoitaan. Meidän täytyy antaa nuorille enemmän vaikuttamismahdollisuuksia ja tapoja tulla kuulluksi päätöksenteossa. 

  1. Vaadimme äänestysikärajan laskua 16 ikävuoteen!

Meidän on vahvistettava nuorten uskoa demokratiaan. Siksi äänestysikärajaa tulisi laskea 16 ikävuoteen. Koulun tulee ottaa aktiivinen rooli ensi kertaa äänestävien nuorten tukemisessa, jotta he saavat tarpeeksi tietoa vaaleista ja äänestämisestä.  

  1. Vaadimme nuorten äänelle merkitystä!

Nuoria koskevia päätöksiä tehdään päivittäin, eivätkä nämä päätökset rajoitu koulutuskysymyksiin. Yhteiskunnan on varmistettava, että nuorten ääni tulee kuulluksi kaikilla päätöksentekotasoilla, ja myös niin, että muutos on mahdollista.

  1. Vaadimme kovempia toimia ilmastokriisin jarruttamiseksi!

Ilmastokriisi on aikamme suurin uhka. Tarvitsemme vähemmän puhumista ja enemmän tekoja, myös epämukavia, jotta ilmastokriisi saadaan jarrutettua. Konkreettisia toimia tarvitaan kaikilta päätöksentekijöiltä, mikäli haluamme varmistaa elinkelpoisen planeetan. 

Kuunnelkaa toisen asteen opiskelijoiden intressejä!

1. Vaadimme kolmannen asteen opiskelijavalintojen uudistamista!

Sisäänpääsy kolmannelle asteelle tulee olla tasa-arvoinen ja antaa opiskelijoille samat mahdollisuudet opintotaustasta riippumatta. Todistusvalinnan merkitys sisäänpääsyssä tulisi pienentää. Nykytilanne uhkaa lukioiden yleissivistävää roolia, ja tilanne on kestämätön. 

2. Vaadimme lisää taloudellista tukea ammatillisille opiskelijoille!

Opintorahan taso ammatillisille opiskelijoille on tänä päivänä liian matala, ja monet joutuvat ottamaan huomattavan määrän lainaa opintojensa rahoittamiseksi. Siksi vaadimme, että opintorahaa nostetaan 100 eurolla, jotta tarve opintolainalle vähenisi. Ammatillisen tutkinnon suorittaminen ei saa johtaa kestämättömään lainataakkaan.

3. Vaadimme loppua ammatillisen koulutuksen keskittämiselle! 

Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa on käynnissä keskittäminen, jolla on iso vaikutus ammatillisen opiskelijoiden määrän ja ammatillisen koulutuksen houkuttelevuuteen sekä eri alueiden työmarkkinoihin. Taataksemme eri alueiden elinvoimaisuuden ja nuorten opiskelumahdollisuudet, opintotarjontaa tulee hajauttaa eri alueille yhteistyössä työmarkkinoiden kanssa. 

Tuetko FSS:n tavoitteita?

Jos olet eduskuntavaaliehdokas ja haluat tukea tavoitteitamme, voit täyttää alla olevan lomakkeen. Ennen vaaleja tulemme julkaisemaan kaikki tavoitteidemme tukijat eri viestintäkanaviemme kautta. 

Löydät lomakkeen täältä: https://forms.gle/QBPtwcNhUqb2Hgn98 

Mikäli teillä on jotain kysyttävää kampanjastamme, eduskuntavaaleista tai muusta toiminnastamme, olkaa yhteydessä 

Cecilia Huhtala, puheenjohtaja

cecilia.huhtala@skolungdom.fi

044 980 7553

Löydät meidät

Kotisivu skolungdom.fi

Instagram @skolungdom

Twitter @skolungdom

Facebook @skolungdom

Tiktok @fsspolitiktok

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf valvoo ruotsinkielisten opiskelijoiden etuja Suomessa ja on opiskelijoiden vaikutuskanava koulutus- ja nuorisopoliittisissa kysymyksissä. Liitto edustaa peruskoulun ylempien luokkien oppilaita sekä toisen asteen ja kansanopistojen opiskelijoita. FSS on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.