Finlands Svenska Skolungdomsförbunds årsmöte, Elevriksdagen 2024 har inletts fredagen den 26 april klockan 17:30. Avgående förbundsordförande Cecilia Huhtala inledde mötet med ett traditionsenligt öppningstal som finns att läsa här:

Ärade årsmöte, kära skolungdomar!

Det är med stor glädje och engagemang som vi samlats här i Karis denna helg för att reflektera över det gångna året och planera för framtiden. Vi är här för att mötas, lära av varandra och framför allt för att säkerställa att ungdomars röst hörs och tas på allvar.

Den senaste tiden har varit fyllt av händelser för skolungdomar. Från val till framtida studier och studentskrivningar till skolfester och temadagar, har det varit en tid av både glädje och utmaningar. Vi kan inte ignorera de mindre positiva händelserna heller, såsom den tragiska skolskjutningen i Vanda och nedskärningar som påverkar direkt ungdomar och studerandes vardag. Hälsa i skolan enkäten som visade med oroande siffroar att psykisk ohälsa och diskriminering är alltför vanliga bland unga svenskspråkiga jämfört med finskspråkiga.

Kära skolungdomar, 

Därför är det viktigt att vi idag har samlats här. Tillsammans kan vi påverka samhällsutvecklingen och säkerställa att ungas röster hörs i alla beslutsprocesser. Tillsammans är vi starka och kan driva förändring.

Vi kan se tillbaka på det senaste riksdagsvalet med stolthet, där FSS spelade en aktiv roll i att lyfta frågor som berör ungas rättigheter och välbefinnande. Även om vi inte lyckades få igenom alla våra mål, är det tydligt att vår röst blev hörd. Nu står vi inför det kommande EU-valet, där det är avgörande att vi fortsätter att göra våra röster hörda. Se till att inte någon annan röstar för dig. Rösta och be andra att rösta!

Dessutom närmar sig kommunal- och välfärdsområdesvalen under våren 2025. Det är då vi behöver se till att elev-och studerandevården samt ungdomstjänster ska vara högt uppe i prioritetslistan. 

Vi befinner oss i en tid av förändring och stora reformer pågår som kommer att påverka vår vardag. Såsom befolkningsutvecklingen, skolnätverk, antagningsförfarandet till tredje stadiet, studiestöd och bostadsstöd med mera. Vi måste vara beredda att ta itu med utmaningarna och kämpa för våra rättigheter och välbefinnande. Att stå på barrikaderna under kommande tid kommer att vara någonting som vi alla behöver göra för att få översittarna att lyssna. 

Riksdagens talman jämförde ungas roll i fredsarbetet med husdjur under sin valkampanj inför presidentvalet och menade att det är en omöjlig fråga att inkludera ungdomar i beslutande processer. Det brinner i mig när en sådan maktfull person har en helt fel bild av ungdomars kunnande och ungdomars medverkan i samhället. Alla frågor berör vår vardag, även pensioner och säkerhetspolitik. 

Vi har under den senaste veckan aktiverat gymnasiestuderanden att marschera ut ur lektioner och skolor i protest på regeringens nedskärningar och nästa kommer vi att uppmana yrkesstuderanden att protestera. Regeringen har gjort och planerar att genomföra ytterligare nedskärningar mot studerandena, en av dem är att de som fyllt 18 år behöver betala för studiematerial och resor. Det är upprörande att efter så många års arbete för att få andra stadiet korstandsfritt går vi tillbaka till en allt mer ojämlik utbildning där ens socioekonomisk situation spelar en allt större roll. 

Kära skolungdomar, välkommen till platsen där vi bygger framtiden. 

Det är så roligt att se er alla. Vi är här för att dra linjer för hur Finland och vårt förbund ska se ut. Ni har stor makt i era händer, använd den klokt.  

Välkommen till årsmötet, där ni kan finna er själv uppleva starka känslor för helt främmande människor. Årsmötet där var och en accepteras precis som de är. 

Välkommen att uppleva känslor av lycka, besvikelse, glädje, sorg och hopp.

Denna helg betyder olika saker för oss alla. För vissa är det slutet på en betydande era, för andra är det bara det första steget på deras tid i FSS. Men för oss alla är denna helg fylld med värme och vänner.

Tillsammans kommer vi att forma framtiden för Finlands Svenska Skolungdomsförbund och säkerställa en trygg och inkluderande miljö för alla. Det är en ära att vara här med er alla och jag ser fram emot att arbeta tillsammans för en ljusare vardag. 

Med dessa ord öppnar jag FSS årsmöte, Elevriksdagen 70:nde av sitt slag.

Tack!

Cecilia Huhtala, förbundsordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf