Vilken roll tar du i en grupp?

Den roll jag tar i en grupp är att jag gillar att planera och ha kontroll över uppgiften, detta leder ofta till att jag strukturerar upp arbetet och får det att fungera effektivt.

Vad tycker du FSS kan göra för att nå ut till flera ungdomar i Svenskfinland?

Hur FSS kan försöka nå alla ungdomar är att åka till olika skolor och berätta om FSS. Även toppmötet är ett jättebra evenemang för att försöka nå EKS och SKS, då får även olika kårer mötas och byta tankar och ideér.

Vad skulle du vela utveckla inom utbildningen just nu? Till exempel hur ett visst ämne undervisas, hur studerande bemöts av lärare, etc.

Det jag främst skulle vilja förbättra inom utbildningen är att försöka arbeta för allas välmående i skolan, att försöka göra så att mindre studerande lider av stress och psykisk ohälsa.