Kom med och påverka!

Finlands Svenska Skolungdomsförbund sitt 60:nde årsmöte för skolungdomar från hela Svenskfinland och språköar den 26-28.4 i Karis. Evenemanget pågår från fredag till söndag. 

Vi bjuder in alla som är intresserade att påverka framtidens skola. På FSS årsmöte Elevriksdagen, ERIK är det du som har makten att påverka hur skolan, utbildningen och samhället ska se ut. Kom med och bestäm hurdan politik FSS ska göra!

ERIK är förbundets årsmöte och högsta beslutande organ. På ERIK besluter vi om vad FSS ska jobba för det kommande året, formar förbundets politiska program och behandlar de motioner som förbundets medlemmar skickat in. På ERIK väljs också en ny styrelse och en ny ordförande för förbundet. Under helgen får även delegaterna delta i olika workshops och på lördagen ordnar vi Guldhattsgalan. 

Anmälan till evenemanget är öppen fram till den 31 mars. När anmälan har stängt skickas mera information ut till de som anmäler sig.

Ifall du inte är medlem i FSS kan du bli det här. Det kostar endast sju euro och ger dig rättighet att rösta under Elevriksdagen samt ett studiekort med förmåner till bland annat kollektivtrafiken, butiker, museum med mera.

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf bevakar svenskspråkiga elevers och studerandes intressen i Finland och är en påverkningskanal i ungdoms och utbildningspolitiska frågor. Vi stöder och utbildar elev- och studerandekårsstyrelser i hela Svenskfinland. FSS är partipolitiskt och religiöst obundet.

Vad? FSS årsmöte, Elevriksdagen, ERIK

När? 26-28.4.2024 

Var? Karis

För vem? Elever i grundskolans övre årskurser (åk 7-9), studeranden på andra stadiet (yrkesskola eller gymnasium) samt folkhögskolestuderanden

Annulleringsvillkor

Om du av någon orsak inte kan delta så är det viktigt att du genast är i kontakt med verksamhetsledare Mikaela Jokinen. 

Ifall du annullerar ditt deltagande efter sista anmälningsdag 31 mars är du/din skola tvungen att betala hela deltagaravgiften samt eventuella resebiljetter som har bokats. Du kan försöka hitta någon annan som kan komma på evenemanget istället för dig, då behöver du inte betala fakturan. Meddela oss vem som ersätter dig och deras kontaktuppgifter så snabbt som möjligt. Om du insjuknar kan du annullera ditt deltagande avgiftsfritt genom att skicka ett giltigt sjukintyg till Mikaela. 

Vid frågor, kommentarer eller önskemål kan du skicka  till info@skolungdom.fi eller vara direkt i kontakt med: 

Cecilia Huhtala, förbundsordförande 
cecilia.huhtala@skolungdom.fi / +358 50 322 7715

Niko Partanen, vice ordförande
niko.partanen@skolungdom.fi /+358 45 844 4660

Tilda Cederberg, vice ordförande
tilda.cederberg@skolungdom.fi /+358 44 343 7750

Mikaela Jokinen, verksamhetsledare
mikaela.jokinen@skolungdom.fi / +358 50 301 2456