Finlands Svenska Skolungdomsförbund stöder demonstrationerna som sker och planeras att hållas i skolbyggnader mot regeringens nedskärningar. 

Den senaste veckan har skolungdomar och studenter runtom i landet tagit initiativet att ockupera sina skolor och universitetsbyggnader. Finlands Svenska Skolungdomsförbund rf, FSS uttrycker sitt fulla stöd för de studerande som har valt att ockupera skolor runt om i landet som en motprotest över regeringens planerade åtgärder som hotar att försämra studerandes ekonomiska villkor och tillgången till utbildning.

De planerade nedskärningarna i bostadsbidraget och indexfrysningen av studiestödet kommer påverka unga studerandes liv avsevärt. I värsta fall leder regeringens planer till en allt större polarisering, då möjligheten till högre utbildning, oavsett socioekonomisk bakgrund, minskar. Balansen mellan att arbeta och studera försvåras ytterligare, vilket i sig kan äventyra studerandes akademiska framgång och välmående. De planerade nedskärningarna kommer att minska på ungas valmöjligheter och leda till att allt fler unga väljer den skola som är närmast hemmet för att undvika att flytta hemifrån. 

“Regeringens planer kommer att slå hårt mot studerandes liv, speciellt de som redan har det svårt. Studerandes röst spelar roll!“ kommenterar FSS förbundsordförande Cecilia Huhtala. 

FSS ser de pågående ockupationerna av skolor som en fredlig form av protest, där studerande gemensamt försvarar sina rättigheter och kämpar för en bättre framtid. Ungdomar har rätt till fredliga demonstrationer och samhällsdelaktighet, speciellt de ungdomar som inte på grund av sin ålder haft möjligheten att rösta i riksdagsvalet. 

De ockupationer som skett i våra gymnasier har organiserats självständigt och FSS har inte deltagit i planeringen av ockupationerna eller i demonstrationerna. Finlands Svenska Skolungdomsförbund är ett partipolitiskt obundet förbund vars uppgift är att bevaka svenskspråkiga elevers och studerandes intressen i Finland. 

För mer information:

Cecilia Huhtala

Förbundsordförande, Finlands Svenska Skolungdomsförbund rf

cecilia.huhtala@skolungdom.fi /050 322 7715

Vilma Wasström

Vikarierande politisk sakkunnig, Finlands Svenska Skolungdomförbund rf

vilma.wasstrom@skolungdom.fi/ 050 5269776