Hur får jag ett studiekort?

Alla som går i grundskolans övre årskurser (7–9), studerar på heltid vid en yrkesläroanstalt eller ett gymnasium, eller studerar vid en folkhögskola på en heltidsutbildning i ett helt läsår, kan bli medlem i Finlands Svenska Skolungdomsförbund och få ett studiekort. 

Ansökan för studiekort öppnar 1.8 efter sommarledigheten. Du behöver ha ett giltigt studieintyg från din läroanstalt eller en skärmavbild från Wilma som fyller kriterierna, samt en bild på dig i elektroniskt format.


Vilka alternativ för studiekort finns och hur mycket kostar studiekorten?

Vi erbjuder följande studiekort:

För elever i grundskolans övre årskurser

  • Du får ett fysiskt studiekort, serviceavgiften är 9,90€ och inkluderar porto. 

För gymnasie- och yrkesstuderande 

  • Du får ett digitalt studiekort via Frank App och studerandeförmåner via Frank för 9,90€. 
  • Om du också vill beställa ett fysiskt studiekort får du 2 studiekort för priset 14,90€, priset inkluderar porto. 

För studerande i folkhögskolor

  • Du får ett fysiskt studiekort, serviceavgiften är 9,90€ och inkluderar porto. 

Hur kan jag få ett internationellt studiekort?

Gymnasie- och yrkesstuderande kan köpa ett internationellt ISIC studiekort via Frank Appen.


Varför kostar studiekortet 9,90€?

Serviceavgiften täcker en del av kostnaden för att behandla din ansökan och upprätthålla registret, samt kostnader för att trycka upp fysiska kort med ditt namn och din bild på kortet samt postkostnader. 


Hur länge tar det för studiekortet att komma?

Gymnasie- och yrkesstuderande får tillgång till det digitala studiekortet via Frank App efter att vi behandlat din ansökan. Det tar några vardagar för Frank att börja fungera efter att vi godkänt ansökan. 

Om du har beställt ett fysiskt kort skickas studiekortet med giltig läsårsdekal hem till dig inom en månad efter att vi registrerat din betalning. Kortet skickas till adressen som du angivit i din ansökan, kolla alltså att adressen är rätt när du betalar medlemsavgiften. Ifall adressen är fel/du har inte uppdaterat den, måste du betala för att kortet beställs och skickas på nytt. 


Hur tar jag i bruk Frank Appen?

Du hittar instruktionerna här.


Vad är ett giltigt studieintyg?

Som intyg godkänner vi en skärmavbild från Wilma eller ett inskannat/fotograferat intyg från skolan med underskrift och stämpel. Studieintyget ska vara från detta läsår, med andra ord ska det vara undertecknat med ett datum från och med 1.8.2024. Intyg som är undertecknade tidigare godkänns inte. Om du laddat upp en skärmavbild från Wilma måste vi se ditt namn, skolans namn och ett datum från augusti 2024 framåt (det får du smidigast genom att ta skärmavbilden på datorskärmen, ett exempel hittas här).

BILD AV GODKÄNDE/ICKE GODKÄNDA INTYG GENAST HÄR TITTA HIT


Hur ska jag välja bild till studiekortet?

Bilden ska vara i liknande format som en passbild, hela ditt ansikte ska synas och det ska gå att känna igen dig lätt. Det räcker att ta bilden t.ex. med telefonens kamera. Kolla in de närmare instruktionerna här.


Hur förnyar jag mitt medlemskap och beställer den nya läsårsdekalen?

Varje inskriven FSS medlem får i början av augusti ett e-postmeddelande med instruktioner för hur man förnyar studiekortet och beställer den nya läsårsdekalen. Om du blivit utan e-postmeddelande ska du kontakta oss på studiekort@skolungdom.fi. 


Jag har betalat medlemsavgiften men inte fått en dekal.

Dekalen skickas hem till dig inom en månad efter att vi registrerat din betalning, om du väntat i över en månad kan du kontakta oss på studiekort@skolungdom.fi. 


Jag har betalat medlemsavgiften men inte fått mitt studiekort.

Studiekortet skickas hem till dig inom en månad efter att vi registrerat din betalning. I augusti, september och oktober, då vi har mycket studiekortsärenden att behandla, tar det oftast upp till 4 veckor att få kortet. Om du väntat i över en månad kan du kontakta oss på studiekort@skolungdom.fi. 


Jag lyckas inte logga in på Frank App.

Ditt personsignum/personnummer måste finnas i vår medlemsdatabas för att du ska få tillgång till appen. Kontakta oss på studiekort@skolungdom.fi, för att kolla att ditt personsignum finns i vår databas. Notera att det tar några vardagar för Frank att börja fungera efter att din ansökan blivit godkänd. 


Jag har en ny adress, vad ska jag göra?

Meddela din nya adress till studiekort@skolungdom.fi, så uppdaterar vi adressen. Notera att postens adressändringar inte kommer till förbundet.


Jag har tappat mitt studiekort, vad ska jag göra?

Du kan beställa ett nytt studiekort genom att kontakta oss på studiekort@skolungdom.fi. Det kostar 9,90€/kort att beställa ett nytt kort (tillverknings- och postkostnad).


Kan jag betala räkningen för medlemskap trots att förfallodagen gått?

Du kan betala en räkning för läsåret 2024–2025 fram till 30.6.2025. Kom ihåg att använda referensen, annars registreras inte din betalning!


Jag har bytt skola, vad ska jag göra?

Meddela oss om bytet genom att skicka till studiekort@skolungdom.fi. Om du byter från grundskolan till andra stadiet ska du beställa ett nytt studiekort, du kan göra det genom att kontakta oss per e-post studiekort@skolungdom.fi. 


Mina uppgifter är fel på studiekortet, vad ska jag göra?

Kontakta oss på studiekort@skolungdom.fi, så uppdaterar vi dina uppgifter i vår medlemsdatabas och beställer ett nytt studiekort med korrekta uppgifter till dig.


Jag har inte fått EBL.

Ta kontakt med oss på studiekort@skolungdom.fi, så kollar vi upp saken.


Hur hanterar FSS mina personuppgifter? I och med att vi behandlar personuppgifter vardagligen är dataskydd och integritet viktiga värderingar i vår medlemsservice. Här hittar du vår dataskyddsbeskrivning och registerbeskrivningen för medlemsregistret.