FSS ordnar prepkvällar som förbereder studeranden inför skrivningarna i både modersmål och samhällslära samt ett tillfälle där deltagarna även får ta del av allmänna tips inför studentexamen. Prepkvällarna riktar sig till alla som vill repetera inför studentskrivningarna. Under tillfället får du möjligheten att repetera effektivt tillsammans med experter och chansen att få koll på det mest väsentliga inför skrivningarna. 

Prepkvällarna ordnas på distans via zoom och är helt kostnadsfria! Anmälan hittar du här och den är öppen två dagar före tillfället som du är intresserad av!

Zoom-länken, materialbanken och annan viktig information skickas i god tid före tillfället till dig på e-post. 

Tips inför studentexamen 6.2 kl.18-19.30

Under kvällen kommer en rutinerad studentprovsskrivare berätta om sina bästa tips och trix inför skrivningarna i olika ämnen, hur du läser effektivt samt om olika digitala verktyg som kan vara till hjälp. Nu har du också möjlighet att få svar på frågor som du t.ex. undrar kring hur du ska läsa till matematik, vad du ska ha med till provet eller någon annan fråga du har om studentexamen, stort som smått. 

Modersmåls prepkväll 1.3 kl.17-20

Hur får man till en röd tråd eller hur analyserar man på bästa sätt? Det är frågor som du kommer att få svar på under detta tillfälle. Vi kommer att tillsammans med en expert på modersmål gå igenom viktiga saker i både läs-och skrivkompetens samt även få höra tips från en student hur hen tänkte när den skrev proven. 

Samhällslära prepkvällar

7.3 Kl. 17-19 Genomgång av kurs 1 och 2 

9.3 kl.18-20 Genomgång av kurs 3 och 4 

  • Tillgång till en välutvecklad materialbank med repetitionsmaterial

Vill du repetera lite extra om avtal, EU:s befogenheter, presidentens uppgifter eller annat om samhällslära är tillfället perfekt för dig. Här får du tillsammans med samhällsexperrter repetera i två kvällar igenom alla fyra kurser. Den 7 mars går vi igenom kurs 1 och 2. Den 9 mars går vi igenom kurs 3 och 4. Du får välja om du deltar på båda kvällarna eller bara på en kväll, men vi rekommenderar att du deltar på båda tillfällena. Experterna kommer också svara på dina frågor och spekulera fram eventuella frågor som kan komma i provet. 

Om du har frågor gällande prepkvällarna kan du maila oss på kansliet@skolungdom.fi

Lycka till med läsandet!

Hälsar teamet på FSS