Niko Partanen

Ålder: 18

Skola: Brändö Gymnasium

Intresserad av att bli: Ordförande

Vad betyder FSS för dig?

FSS är något som har varit viktigt för mig nu under skolåren. Jag har sluppit och påverka, lärat känna många nya människor och fått lära känna mera om FSS. FSS känns lite för mig som ett andra hem, eller ett ställe där jag får vara mig själv och ett ställe där jag får lyfta viktiga ärenden till agendan. FSS är också en viktig förbund för mig, eftersom vem annan skulle då föra vidare de svenkspråkigas skolungfomars åsikter.

Varför vill du ställa upp till styrelsen?

Varför jag vill ställa upp som ordförande är egentligen en fin fråga. 

  • Först av allt så känns det att jag måste ge ännu något åt förbundet
  • Det andra är att jag verkligen vill fortsätta främja och utveckla det här förbundet: att vara en pålitlig person, lyssna på alla och ta i hänsyn andra
  • Det tredje är att jag vill verkligen föra vidare skolungdomars åsikter och kämpa för vår röst”

Finns det något specifikt ämne du skulle vilja jobba för under din styrelsetid?

För det mesta vill jag fortsätta att utveckla det som Cecilia (nuvarande ordförande) redan har åstadkommit. Jag vill fortsätta att föra fram FSS:s åsikter i olika politiska beslut. Men under min tid som ordförande skulle jag också vilja göra FSS ännu mer synligt. Det kan vara svårt, men jag anser att det är värt att försöka. Genom ökad synlighet kan vi få FSS:s åsikter ännu bättre hörd. 

Vilken minister skulle du vilja vara och vilken fråga skulle du isåfall vilja jobba för? 

Jag skulle säkert vilja vara finansminister. Jag tänkte först på att säga statsminister, vilket också skulle vara perfekt. Men om jag kunde vara finansminister skulle jag kunna säkerställa en stabil ekonomi för ungdomar så att nedskärningar inte behövde göras på deras bekostnad. Jag skulle också vilja satsa mer resurser på ungdomar och på olika förbund och organisationer som arbetar för ungdomars bästa.

Vem eller vad är din inspirationskälla? 

Hm, det är ganska svårt att säga. Men min inspirationskälla kunde vara, att jag verkligen ser vad det händer i världen och skulle gärna villa förbättra världen, så allt i omgivningen inspirerar mig att göra någonting. Exempelvis FSS har inspirerat mig att våga tala och kämpa för skolungdomars rättigheter.

Vem skulle du vilja ta med till en öde ö? 

Nog en jätte svår fråga och kan ärligt inte säga, vi får bara hoppas att jag inte hamnar i en sådan situation.

Emma Karmanheimo

Ålder: 16

Skola: Borgå Gymnasium

Intresserad av att bli: Styrelsemedlem

Vad betyder FSS för dig?

För mig betyder FSS ett sätt att påverka och vara aktiv medborgare.

Varför vill du ställa upp till styrelsen?

Det var någon på ERIK 2023 som sa något i stil med “första året lär man sig, andra året gör man påriktigt”. Det har fastnat i min hjärna ända sen dess, eftersom det var så bra sagt. 

Så nu, efter ett år av att lära mig, vill jag gärna fortsätta vara med i styrelsen och “göra på riktigt”! 

Finns det något specifikt ämne du skulle vilja jobba för under din styrelsetid?

Jag är öppen för att jobba med vad som helst, och har inte riktigt ett specifikt ämne jag vill jobba för. 

Vilken minister skulle du vilja vara och vilken fråga skulle du isåfall vilja jobba för? 

Jag skulle kanske vilja vara utbildningsminister, men det finns så många frågor jag skulle vilja jobba för, så det inte går att välja bara en.

Vem eller vad är din inspirationskälla? 

Min familj! De har alltid så bra råd till allt jag behöver hjälp med. 

Vem skulle du vilja ta med till en öde ö? 

Min storasyster <3 Som lillasyster skulle jag nog inte överleva utan henne på en öde ö. Utöver att hon skulle ta hand om oss, så skulle hon också vara jätteroligt sällskap!

Teo Torrkulla

Ålder: 16

Skola: Vasa Övningsskolas Gymnasium

Intresserad av att bli: Styrelsemedlem

Vad betyder FSS för dig?

För mig är FSS ett konstruktivt förbund med en stark intern gemenskap som gör att det finns en god anda inom förbundet.

Varför vill du ställa upp till styrelsen?

Jag känner att jag vill bidra till att föra förbundet framåt och delta i frågor som berör den yngre generationen, den generation som ska bygga vidare på samhället för framtida generationer.

Finns det något specifikt ämne du skulle vilja jobba för under din styrelsetid?

Trygga, hälsosamma undervisningsutrymen och skolbyggnader. Detta är en fråga jag jobbade med under min tid som elevkårsordförande.

Vilken minister skulle du vilja vara och vilken fråga skulle du isåfall vilja jobba för? 

Utbildningsminister. Skolan är nyckeln till framtiden och därför bör utbildningen i Finland vara av hög kvalitet. Som utbildningsminister skulle jag jobba för att främja tryggheten i skolan genom att motverka mobbning.

Vem eller vad är din inspirationskälla? 

Musik är ett sätt för mig att ge utlopp för min kreativitet och därmed inspireras till andra saker i vardagen. Min politiska förebild är Romina Pourmokhtari.

Vem skulle du vilja ta med till en öde ö? 

Viktor Klemming. Om man är fast på en öde ö kan det lätt bli tråkigt, så därför skulle dte vara kul med en komiker.

Leo Fyrie-Dahl

Ålder: 16

Skola: Axxell

Intresserad av att bli: Styrelsemedlem

Vad betyder FSS för dig?

Det är ett ställe där alla finlandssvenska skolungdomar kan få sin röst hörd, påverka samhället och utveckla nya färdigheter som kommer hjälpa dem hela livet. 

Varför vill du ställa upp till styrelsen?

Jag har varit aktiv inom FSS och vill nu ha en större roll där jag kan påverka förbundets verksamhet mera.

Finns det något specifikt ämne du skulle vilja jobba för under din styrelsetid?

Jag vill öka representationen av yrkesskolor i förbundet. Jag tycker att det är viktigt att ha någon med i styrelsen som kan bidra ett unikt perspektiv på olika frågor. 

Vilken minister skulle du vilja vara och vilken fråga skulle du isåfall vilja jobba för? 

Social– och hälsovårdsminister. Jag skulle gärna jobba för ungdomars psykiska hälsa. 

Vem eller vad är din inspirationskälla? 

Allt som gör världen bättre!

Vem skulle du vilja ta med till en öde ö?  

Gordon Ramsay, om jag måste vara på någon ö så vill jag åtminstone ha bra mat. 

Ajla Jasarevic

Ålder: 17

Skola: Närpes Gymnasium

Intresserad av att bli: Vice ordförande, Styrelsemedlem

Vad betyder FSS för dig?

FSS betyder mycket för mig som en finlandssvensk ungdom. Det är skönt att veta att det finns ett förbund som bryr sig om ungdomar som en själv. FSS betyder att kunna påverka och göra samhället mera jämlikt.

Varför vill du ställa upp till styrelsen?

Jag vill ställa upp till styrelsen eftersom det inte bara skulle vara något nytt och intressant men också ett sätt att påverka och bidra till att göra det bättre för många andra finlandssvenska ungdomar.

Finns det något specifikt ämne du skulle vilja jobba för under din styrelsetid?

Kultur, alltså olika bakgrunder, olika etniciteter/religioner eller kulturer. Jag tycker att det är viktigt att lyfta fram olika kulturer och saker som gör att man känner sig utanför. Det är viktigt för finlandssvenska ungdomar som till exempel hör till en annan kultur att de också känner sig sedda och inkluderade. 

Vilken minister skulle du vilja vara och vilken fråga skulle du isåfall vilja jobba för? 

Jag skulle vilja vara undervisningsminister och jobba för att höja utbildningsnivån i Finland. Speciellt när det gäller tredje stadiet att man till exempel skulle öka på antalet platser. Men också att det skulle finnas flera utbildningar på flera språk, speciellt med tanke på alla de olika etniciteterna och modersmålen vi har i vårt land idag.

Vem eller vad är din inspirationskälla? 

Min bror, han har lärt mig i livet att aldrig ge upp och att alltid ha en positiv attityd oavsett vad. Han har lärt mig att en dålig dag betyder inte att det är ett dåligt liv. Och att inte se dåligt på andra eftersom vi alla är olika och alla kämpar med sina egna problem. 

Vem skulle du vilja ta med till en öde ö? 

100% Kevin Hart. Jag tror att jag skulle ha det väldigt roligt med honom. Jag tror att vi skulle hitta olika lösningar till saker och ting och överleva någorlunda bra. Vi skulle inte ta allting så seriöst. Båda skulle ha en positiv attityd och inte ge upp. 

Elodie Böhling

Ålder: 19

Skola: Sibbo Gymnasium

Intresserad av att bli:

Vice ordförande, Styrelsemedlem

Vad betyder FSS för dig?

FSS är en jätteviktig gemenskap för mig som har gjort att jag fått nya vänner från olika håll i Finland. FSS har hjälpt mig enormt med mitt självförtroende och utveckling, vilket jag är jätte tacksam för. Utöver det består FSS av tonåringar som jobbar hårt för att åstadkomma en förändring i samhället och ser till att unga finlandssvenskars röst blir hörd, något som är viktigt för mig.

Varför vill du ställa upp till styrelsen?

För att fortsätta påverka förbundets verksamhet och visa att finlandssvenska tonåringar är intresserade av besluten som fattas om oss. Jag vill också fortsätta för att jag inte känner att jag gjort allt jag kan för och med FSS!

Finns det något specifikt ämne du skulle vilja jobba för under din styrelsetid?

Jag skulle vilja jobba med EBL, men om det finns annat intresse för EBL fortsätter jag gärna med Internationella utskottet. EBL skulle vara en spännande utmaning och något helt nytt för mig, men ett sätt för mig att utveckla mina kreativa förmågor och få veta hur EBL fungerar i praktiken. 

Vilken minister skulle du vilja vara och vilken fråga skulle du isåfall vilja jobba för? 

Klimat- och miljöminister för att påverka Finlands klimatpolitik. Jag skulle sikta på att skapa en långsiktig plan gällande hållbarhet alla kommande regeringar skulle vara tvungna att följa så Finland realistiskt sätt skulle bli klimatneutralt enligt klimatmålen. Jag skulle jobba för en strängare klimatpolitik. 

Vem eller vad är din inspirationskälla? 

Li Andersson! Jag inspireras av hennes mod att stå upp för sina åsikter, hennes kunskaper och hur duktig hon är på att debattera på bägge inhemska språken. Hon är otroligt kunnig och medveten om problem i samhället som behöver åtgärdas. 

Vem skulle du vilja ta med till en öde ö? 

Min pojkvän. Han kunde fungera som säng, mat och skydd allt i ett om det blir nödvändigt. Han har också många praktiska färdigheter som kunde vara nyttiga att ha. 

Carolina Friman

Ålder: 17

Skola: Ekenäs Gymnasium

Intresserad av att bli: Styrelsemedlem

Vad betyder FSS för dig?

FSS betyder mycket för mig. Jag vet att FSS är ett förbund man alltid kan vända sig till då man har synpunkter kring ett samhällspolitiskt fenomen och att de alltid lyssnar. Genom mitt deltagande på olika FSS evenemang har jag även fått många nya vänner som jag förevigt kommer att vara tacksam för. FSS fick även upp mitt intresse för politik och beslutsfattande.

Varför vill du ställa upp till styrelsen?

Jag ställer upp till styrelsen för att jag ser det som en stor möjlighet att få lära känna många nya personer och bli mer insatt i politik. Jag hade gillat att få vara med och planera och ordna olika evenemang och tillsammans med andra se till att ungas röster blir hörda. FSS har ett politiskt program jag starkt står bakom och vill gärna jobba för att verkställa det. 

Finns det något specifikt ämne du skulle vilja jobba för under din styrelsetid?

Ämnen som står mig nära hjärtat är ungas välmående samt ungas röst i samhället. Utöver det vill jag även jobba för att lyfta fram vikten av individuell handledning, med tanke på alla elever/studerandes olika förutsättningar att lära sig.

Vilken minister skulle du vilja vara och vilken fråga skulle du isåfall vilja jobba för? 

Om jag hade haft valet hade jag nog valt att bli undervisningsminister. Frågor gällande skola och utbildning har alltid varit något jag brunnit för. Om jag hade varit undervisningsminister hade jag velat satsa mycket resurser till utvecklingen av läromedel och speciellt de på svenska som nu är ganska bristfälliga i jämförelse med de finska.

Vem eller vad är din inspirationskälla? 

Vem och vad som inspirerar mig varierar från dag till dag, men mycket kommer från min omgivning och de jag är omringade av. För tillfället är många vänner och lärare (både tidigare och nuvarande) och inspirerar mig massor!

Vem skulle du vilja ta med till en öde ö? 

Om det inte varit så svårt att välja en, så hade det blivit en vän. Det hade nog blivit många bra diskussioner. Eftersom det är så svårt att välja en vän, så hade jag valt den svenska influencern och entreprenören Wilma Holmqvist. Hon känns som en genuin person jag kunde inspireras mycket av.

Fanny Östergård

Ålder: 16

Skola: Borgå Gymnasium

Intresserad av att bli:

Styrelsemedlem

Vad betyder FSS för dig?

FSS betyder ganska mycket för mig. Det betyder påverka, att få ungas röster att bli hörda, att få våga stå upp för ens åsikter och få göra livet bättre för oss unga. Det betyder även gemenskap och nya kontakter.

Varför vill du ställa upp till styrelsen?

Jag vill vara med och få påverka. Att få påverka är en av den största äran jag fått göra, och jag vill absolut fortsätta. Det får mig att känna att jag är värd  att kunna få visa mina åsikter och även jobba för dem.

Finns det något specifikt ämne du skulle vilja jobba för under din styrelsetid?

Jag skulle vilja jobba för att få ungas röster hörda, både nationellt och internationellt. 

Vilken minister skulle du vilja vara och vilken fråga skulle du isåfall vilja jobba för? 

Min dröm är att i framtiden bli en utrikesminister, eller åtminstone en utrikespolitiker. Jag skulle vela se EU bli mera grönt, men även mera studievänligt eftersom vi unga är framtiden.

Vem eller vad är din inspirationskälla? 

Min pappa, min pappa är den som får mig att jobba så hårt som jag gör och bli nåt. Utan han skulle jag inte vara den jag är idag.

Vem skulle du vilja ta med till en öde ö? 

Martinus Gunnarsen <3