På FSS jobbar vi varje dag för att förbättra skolungdomars vardag och liv. Det gör vi genom aktiv intressebevakning, samarbete med elev- och studerandekårer och kompetensbyggande aktiviteter och evenemang för unga. Vi söker nu en politiskt sakkunnig för att jobba med samt utveckla FSS intressebevakning och påverkan.

Inom FSS kansli ansvarar vi alla för egna helheter. Till den politiskt sakkunnigas arbetsuppgifter hör att tillsammans med ordföranden och resten av styrelsen jobba med intressebevakning, skriva utlåtanden, pressmeddelanden och kommentera lagförslag. Du deltar i tillställningar, möten och samarbeten som kan gynna FSS. Den politiskt sakkunniga fungerar också som sekreterare för förbundets politiska utskott. Förmåga att leda ditt eget arbete, att samarbeta med andra och att hålla koll på många saker samtidigt behövs för att lyckas med arbetet.

Vi söker dig som har ett intresse för politik, och speciellt sakkunskap inom utbildningspolitik och politik som berör skolungdomar. Du får gärna ha studerat eller tidigare jobbat inom området men ingen tidigare erfarenhet krävs. Goda språkkunskaper i både svenska och finska är en förutsättning eftersom arbetet innebär att läsa en del texter på finska och ibland även översättningsarbete.

Vi är ett ungdomsförbund och en grundläggande värdering i vår verksamhet är ungas delaktighet – en viktig del av arbetet är att jobba med unga. Samtidigt förväntar vi oss också att vår personal hoppar utanför det egna ansvarsområdet för att göra gemensamma satsningar – det kan handla om att bära en hög papplådor tillsammans, att fixa some inlägg eller att jobba tillsammans för att förverkliga vårt årsmöte. Vi hoppas naturligtvis också att du vill vara en aktiv del av vår arbetsgemenskap och utveckla arbetsplatsen tillsammans med oss.

Den politiskt sakkunniga anställs från och med första september och kontraktet gäller tills vidare. Arbetstiden är 19 timmar per vecka och det går bra att till exempel kombinera med studier eftersom vi har flexibla arbetstider. Lönen är 1050 euro per månad.

Skicka in en fritt formulerad ansökan med CV till verksamhetsledare Elin Svedman (elin.svedman@skolungdom.fi) senast 3.7.2022 och ange “Politiskt sakkunnig” i ämnesraden. Sökande ska vara beredda på att skicka in ett arbetsprov.

Arbetsintervjuerna ordnas enligt överenskommelse på vårt kansli på kaserngatan 1 i Helsingfors, men vi är även öppna för andra arrangemang. 

Tilläggsinformation får du av verksamhetsledare Elin Svedman, telefonnummer 050 565 8390. 

Vi önskar att personer av olika ålder, bakgrund och kön söker jobb hos oss. Alla arbetssökande behandlas likvärdigt i enlighet med vår likabehandlingsplan.

Finlands Svenska Skolungdomsförbund är en partipolitiskt obunden intresseorganisation för elever i grundskolans övre årskurser och studerande på andra stadiet.