Denna höst ordnar Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS ett tillfälle för alla elever och studeranden som vill få tips på studieteknik, studieverktyg och studentexamen. Under kvällen kommer du få höra två rutinerade studeranden berätta om sina bästa tips och trix.

När? Tisdag 5.9 kl 17–18:30

Program:

K.17 Introduktion

Kl.17.15 Tips på studieteknik

Kl.17.45 Tips på studieverktyg och studentexamen

Kl.18.30 Tillfället avslutas

Anmäl dig här!

Anmälan stänger den 4.9. Preptillfället ordnas online via zoom och bandas även till alla anmälda. Tillfället är helt kostnadsfritt! Zoom-länken, materialbanken och annan viktig information skickas kvällen före tillfället till alla anmälda.

Lycka till med studierna!

Om du har några frågor gällande tillfället kan du skicka till info@skolungdom.fi eller vara direkt i kontakt med 

Cecilia Huhtala, förbundsordförande

cecilia.huhtala@skolungdom.fi / 050 322 7715