Från och med 14.6 är studiekortsrelaterade ärenden på paus. Beställning av studiekort kan åter göras efter sommaren och likaså besvaras frågor kring studiekort efter sommarpausen.

Mellan 30.6.2022 och 1.8.2022 är FSS kansli stängt. Delvis är personalen på semester men vid brådskande ärenden kan man kontakta Elin Svedman (Elin.svedman@skolungdom.fi).