Jenna Tulonen, 22, har valts till projektkoordinator för FSS nya projekt Trygga skolan i Finland. Tulonen är hemma från Karis och bosatt i Esbo. Hon studerar till kulturproducent på Arcada och arbetar på sidan om studierna som idrottsinstruktör på Finlands Svenska Idrott.

– Jag ser fram emot att få jobba med ett projekt som ska stärka delaktighet, gemenskap, kommunikation och jämlikhet i skolorna. Det är viktiga ämnen som bör utvecklas jämt och ständigt för att trygga en god framtid.

Trygga skolan är ett nytt projekt med målet att skapa en trygg, jämlik och inkluderande skola i Norden. Projektet i Finland görs i samarbete med Ekvalita och Tulonen ansvarar för projektets elevverksamhet i de FInlandssvenska skolorna. Hon inledde sitt arbete 17.3.2022.

För mera information:
Jenna.tulonen@skolungdom.fi