Välkommen på lansering av vårt material Trygga skolan på internationella lärardagen 5.10.2022

Kl.13-14 på Zoom (Web)

Är du

  • elev eller studerande som är intresserad av att skapa en mer inkludernade skola?
  • aktiv i elev-eller studerandekårsstyrelser och vill ha mera verktyg för att skapa en tryggare skola?
  • lärare eller rektor som vill bidra till att öka elever och studerandes delaktighet i skolan?

Då är detta material något för dig!

Trygga skolan är ett digitalt material för ökad kunskap om normkritik och anti-diskriminering samt metoder och tips på övningar och diskussioner för att arbete med anti-diskimrinering och för en tryggare skola. Materialet har utvecklats av Ekvalita (FI) och Finlands Svenska Skolungdom(FI), Unga – Jämställd skola och fritid (FI), Jämställdhetscentret KUN (NO), Elevernas riksförbund (SE) Organisationerna har en lång erfarenhet av att arbete med elever och studerande i respektive land. Materialet har använts i pilotskolor runt om i norden och materialet är nu redo att spridas vidare. Jenna Tulonen har varit projektledare för det finländska bidraget

På lanseringen presenterar vi Trygga skolan materialet. Du har en möjlighet att ställa frågor om materialet eller projektet. Materialet är gratis och ligger på hemsidan för Elevernas riksförbund Materialet finns på svenska och delvis på norska och har finanserierats av NIKK samt de deltagande organisationerna.

Program för lansering av Trygga skolan materialet

– Välkommen

– Presentation av en metod

– Varför behövs ett material för att skapa mer trygga skolor?

– När och hur kan du använda Trygga skolan materialet?

– Presentation av en metod

– Erfarenheter av att jobba med Trygga skolan i Norden (elev- ,lärare och elevombudsperspektiv)

– Avslutande ord

Anslut till seminariet via knappen nedan: (13:00-14:00, torsdag 5.10.2023)

Välkommen med på lansering!