Vilken roll tar du i en grupp?

Jag är flexibel och brukar ofta ta den rollen som behövs. Jag trivs bra som lyssnare men tar oftast ledarrollen.

Vad tycker du att FSS kunde göra för att nå ut till flera ungdomar i Svenskfinland?

En skolturnée var man besöker alla skolor Svenskfinland. Jag tycker också det är viktigt att FSS ordnar evenemang med olika teman i hela Svenskfinland för att få mera aktiva med från flera orter.

Vad skulle du vela utveckla inom utbildningen just nu? Till exempel hur ett visst ämne undervisas, hur studerande bemöts av lärare, etc.

Jag skulle vilja utveckla religions undervisningen till ett ämne alla skulle kunna ha tillsammans och var man skulle kunna lära sig mer om olika religoner. Jag tycker historieundervisningen är för eurocentrisk och skulle villa se att man lär sig mer om resten av världen också i historia undervisningen. Jag tycker att alla som håller på med idrott på SM nivå eller som är aktiva i en organisation borde få kurser och studiepoäng för det.