Från och med hösten 2018 har alla FSS medlemmar som studerar på andra stadiet (gymnasie- eller yrkesstudier) tillgång till ett digitalt studiekort och massor av studieförmåner via Frank.

Gör såhär för att ta i bruk Frank-appen

  1. Ladda ner appen
  2. Skapa ett användarkonto med din e-postadress och välj ett lösenord
  3. Välj Finlands Svenska Skolungdomsförbund som medlemsskap i studerandekår
  4. Fylla i din personbeteckning
  5. Ladda upp en ansiktsbild för ditt digitala studiekort
  6. Bekanta dig med alla medlemsförmåner

Problem med att ta i bruk Frank-appen?

Du kan ta i bruk Frank-appen ett par vardagar efter att vi godkänt din ansökan och registrerat din betalning för medlemskapet. Din personbeteckning kopplar ihop FSS medlemsdatabas med Franks databas, med andra ord måste din personbeteckning finnas i vår medlemsdatabas för att du ska få tillgång till appen och förmånerna.

Om Frank-appen meddelar att du inte kan identifieras via din personbeteckning ska du kontakta oss på studiekort@skolungdom.fi, så hjälper vi dig.

Mer info om frank på frank.fi/sv