Mentala hälsan sjunker, PISA-resultaten går ner, antalet rusmedels beroenden bland unga stiger. Varje gång det talas om unga, så får vi det intrycket att allting blir sämre. Vuxna försöker spekulera om vad den bakliggande orsaken kunde vara. “Det är skärmarna”, “det är gängen”, “det är på grund av att olagliga saker är allt för tillgängliga”, men vad är det för nytta med att veta orsaken om ingen ändå kan hjälpa?

I de flesta skolorna i Helsingfors finns det en flera veckors, eller månaders kö, till kuratorn eller andra som jobbar inom elev- och studerandehälsovården. Enligt THL:s Hälsa i skolan formulär så har 30,9% av elever i årskurs 8 och 9 inte fått hjälp av en kurator då de behövt det, och endast 13,4% har besökt en. Detta är upprörande, men lättförklarligt. Helt enkelt räcker det inte till med kuratorer, då det ska finnas endast en kurator per 670 elever.

Om 30,9% av 670 elever, alltså 207 elever, skulle behöva en en timmes tid hos en kurator då hen har en åtta timmars arbetsdag med en halvtimmes matpaus och pauser mellan tider att jobba med annat så skulle det ta ungefär 10 och en halv veckor att träffa alla. Två och en halv månad. Tänk på alla som lider av självmordstankar och självskadebeteende som är tvungna att sitta och vänta med tålamod i över 10 veckor, att träffa någon som sannolikt inte kommer att skicka en vidare och inte kan träffas regelbundet. Det är inte okej och systemet bör ändras.

Så klart så finns det olika tjänster utanför skolan, men till vissa uppfattas tröskeln som hög, då det inte alltid finns tjänster på svenska, och eftersom de kan finnas långt hemifrån. Det finns en brist på hjälp, och det är därför som unga inte mår bra.

  • att FSS skall ta upp den stora bristen inom psykisk vård i läroanstalter och att elever lider av detta med tjänstemän
  • att FSS skall jobba för att fler skolelever ska ha möjligheten att gå och tala med en kurator i sin skola genom att försöka minska antalet elever per kurator
  • att FSS skall se till att det finns hälsovårdstjänster som ordnas på svenska för unga

Maggie Mattson från Grundskolan Norsen, 25.03.2024

Styrelsens svar:

Styrelsen omfattar inte hela förslaget, men omfattar syftet med texten och föreslår istället följande sats: 

  • Ungas mående och elev-och studerandevård ska vara det mest centrala temat under förbundets  arbete inför kommunal-och välfärdsområdesvalet 2025. 

Motionen kommer att behandlas under FSS årsmöte Elevriksdagen den 26-28 april 2024.