FSS deltar i kampanjen “My Voice, My Choice”, som strävar efter att göra kvinnors liv friare, säkrare och bättre i hela Europa, oavsett deras plats i unionen eller de förhållanden de lever under.

Det europeiska medborgarinitiativet för aborträttigheter har startat! Även FSS engagerar sig i kampanjen Rösten för aborträtten.

Att många delar av Europa inte betraktar abort som en grundläggande del av kvinnors hälso- och sjukvård utsätter kvinnor för både fysisk och psykisk stress, samt ekonomisk belastning för dem och deras familjer. Detta är särskilt påtagligt för de som tillhör marginaliserade grupper. I Polen dör människor varje år till följd av abortförbudet. I Italien vägrar 50-80 % av vårdpersonalen att utföra abort beroende på region. Flera EU-länder har begränsat eller förbjudit abort.

Detta är oacceptabelt.

Det nya europeiska medborgarinitiativet strävar efter att säkerställa tillgång till abort för alla inom EU, med respekt för medlemsstaternas lagstiftning. Vi uppmanar EU-kommissionen att i en anda av solidaritet lägga fram förslag om ekonomiskt stöd till de medlemsstater som kan erbjuda säkra och lagliga aborter till dem som fortfarande saknar tillgång till det.

Bristen på tillgång till säker abort sätter otaliga liv och möjligheter på paus eller går förlorade. Det måste få ett slut. Genom detta medborgarinitiativ kommer vi att driva fram en mer rättvis politik, i linje med våra europeiska värderingar.

Vi har en ambitiös målsättning: att samla in 35 000 underskrifter från Finland innan EU-valet (9.6.).

Kan vi lyckas?

Ja, med din hjälp! Använd din röst för aborträttigheter inom EU: Läs mer och skriv under det europeiska medborgarinitiativet!

Vem driver detta?

Initiativet drivs av den internationella kampanjen My Voice My Choice, som i Finland går under namnet Rösten för aborträtten (på finska ääni aborttioikeudelle) . Läs mer om den finländska koordinerande organisationen, Naisunioni. Mer information om den internationella kampanjen hittas också på kontot @myvoicemychoiceorg.