Vilken roll tar du i en grupp?

Jag är oftast den som vill ha saker och ting gjort men tycker ändå att diskussion är väldigt viktigt och att alla får säga sin åsikt. För jag tycker inte att hastade beslut är bra eftersom då kan det hända att alla inte blir hörda.

Vad tycker du att FSS kunde göra för att nå ut till flera ungdomar i Svenskfinland?

Jag tycker man kunde försöka få lite mera synlighet via Some men besöken i skolan kan kanske också hjälpa till det här. Man kunde också få FSS lite mera intresserande till ungdomar så att alla inte bara tror typ att FSS är bara politik.

Vad skulle du vela utveckla inom utbildningen just nu? Till exempel hur ett visst ämne undervisas, hur studerande bemöts av lärare, etc.

Jag har flera åsikter om saker som kunde förbättras. Ena är att eleverna verkligen skulle ha tid att planera vad de vill skriva. Kanske är det också lite fel att ettorna ska veta nästan genast efter ettan att vad de ska skriva alltså det kunde tygas mera till ettorna att man hinner ännu på abi året välja vad man skriver. Men största kanske också är läropliktsreformen som rör nu ettorna. Själv är jag i ettan och är nöjd för att vi får gratis läromedel etc. Men sedan så finns det böcker som inte är klart översatta. Matta kurserna är fullt med bara nya kapitel så man hinner knappa på gå igenom allt. Yrkesutbildningen har också glömts då läropliktsreformen kom till.