Debattforum är en workshop som ordnas av FSS och Svensk Ungdom (SU) för att stärka debattkulturen bland unga på andra stadiet. Målet är att lära ut debattens grunder på andra sätt än den teoretiska undervisningen, samt att skapa en trivsam miljö att debattera och diskutera i.

Workshoppen fokuserar på praktisk övning genom debatt om riktiga och aktuella ämnen och efteråt får deltagarna ge konstruktiv kritik på hur debatten löpte. Förutom praktisk övning funderar vi kring retorik och goda talare med hjälp av inspirerande videoklipp, diskussioner och övningar. Hela workshoppen tar cirka 70-90 minuter. 

Vill du ha med din grupp? Anmäl ditt intresse till vår debattkoordinator Richard på adressen richard.smeds@skolungdom.fi så planerar vi in ett besök med er! Lämplig gruppstorlek är ca 12 studeranden men vi kan förstås anpassa oss och skräddarsy workshoppen enligt era behov.

Håll även utkik efter info om debattävlingen som är på kommande, om det finns frågor kring den kan man också kontakta vår debattkoordinator Richard!

Här kan du läsa mera om debattforum