Regeringen har fattat beslut om att begränsa kostnadsfriheten på andra stadiet till studerande under 18-års ålder. 

  • Detta innebär ekonomiska orättvisor studerande emellan och förespråkar prestation baserat på socioekonomiska faktorer. 
  • Dessutom ökar risken för avbrytande av studierna till följd av kostnaderna som uppstår. Eftersom studerande på andra stadiet berörs av läroplikt är det orimligt att de skall behöva stå för läromaterial själva.

Men än har tåget inte gått. Regeringens lagförslag har ännu inte godkänts, och förändringarna kan fortfarande stoppas!

FSS står bakom Suomen Lukiolaisten Liiton utmarsch och uppmuntrar svenskspråkiga gymnasie studeranden att delta.

Gymnasie studeranden, marschera med oss ut från lektionen i protest mot slopandet av det kostnadsfria andra stadiet!

Vad: Gymnasie studerandens utmarsch

Hur: Man deltar i utmarschen genom att avlägsna sig från undervisningen och klassrummen

När: Torsdagen den 25 april 2024 klockan 12.15

Hur kan studeranden delta:

  • sprida vidare informationen till skolan, klasskompisar och studerandekåsstyrelse.
  • I samband med utmarschen kan man ordna ett informationstillfälle om nedskärningarna, göra slagkraftiga plakat och vara i kontakt med regionala beslutsfattare för att sprida budskapet.
  • Publicera bilder från er utmarsch och tagga @skolungdom och #maksuton2aste
  • Meddela lärare i god tid ifall ni deltar och varför. Ni kan själva bestämma hur länge ni vill demonstrera och vad ni vill hitta på.

Obs! En skild för yrkesstuderanden planeras att ordnas nästa veckas torsdag tillsammans med andra förbund. Mera information kommer inom kort!

Vid ytterligare frågor,
Cecilia Huhtala, (050 3227715, cecilia.huhtala@skolungdom.fi)