Vi jobbar för ett samhälle där alla skolungdomar mår bra, känner sig trygga samt trivs med sin vardag såväl i skolan som utanför.

Vi vill bidra till att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för ett gott liv både under och efter andra stadiet. Därför är ett av våra främsta mål att lyfta fram ungas behov och föra deras talan i vårt påverkningsarbete.

Här kan du ta del av utlåtanden som FSS publicerat!

FSS förespråkar en stark utbildning som grund för ett välfungerande samhälle. Utbildningen behöver konstant utvecklas och anpassas enligt tid och förändring. Alla ungas röster är lika värdefulla och därför vill vi ha med just dig!

Håll dig uppdaterad – Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.

Håll dig uppdaterad – Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.