FSS är ett religiöst- och partipolitiskt obundet förbund som arbetar med intressebevakning och att främja skolgången för grundskolans övre årskurser (åk 7-9) samt andra stadiet och folkhögskolor. Vi har ett väldigt brett utbud av verksamhetsformer och är aktiva i hela Svenskfinland och språköar.

Som PRAO på FSS får du, beroende på din utbildning, möjlighet att pröva på många viktiga arbetsmoment inom förbundsverksamheten. På din PRAO kan du till exempel arbeta med följande uppgifter:

  • evenemangsplanering och -produktion
  • marknadsföring och grafiskt arbete
  • kommunikation
  • samhällelig- och politisk påverkan
  • ekonomi

Under din PRAO arbetar du tillsammans med personalen i en familjär och avslappnad miljö på vårt kansli i Ulrikasborg i Helsingfors, samt med frivilliga aktiva ungdomar från Svenskfinland och språköarnas alla hörn.

Prao-platser koordineras av förbundets verksamhetsledare, Mikaela Jokinen. Skicka in en fritt formulerad ansökan till verksamhetsledare@skolungdom.fi 

Håll dig uppdaterad – Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.

Håll dig uppdaterad – Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.