Bästa mediarepresentant,

Hjärtligt välkommen till Finlands Svenska skolungdomsförbunds årsmöte Elevriksdagen ERIK som hålls 13-15 maj i Kimito. Mötesplatsen är Kulturhuset Villa Lande (Engelsbyvägen 8, 25700 Kimito). ERIK inleds fredagen 13.5 på kvällen och avslutas söndagen 15.5 på eftermiddagen.

Elevriksdagen är förbundets högsta beslutsfattande organ. Under ERIK kommer förbundet att välja ny förbundsordförande, vice ordförande och styrelse samt fastslå det politiska programmet och rösta om motioner. Möteshandlingarna hittas här.

Mediarepresentanter är hjärtligt välkomna att följa med mötet på plats och intervjua deltagare. Valet sker på söndagen.

Vänligen meddela om deltagande till kommunikatör Eddie Myrskog eddie.myrskog@skolungdom.fi

Frågor kan riktas till förbundsordförande Alexandra Wegelius alexandra.wegelius@skolungdom.fi (050 466 1551) eller

verksamhetsledare Elin Svedman elin.svedman@skolungdom.fi (050 565 8390)

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf är ett partipolitiskt och religiöst obundet förbund som riktar sig till svenskspråkiga elever i grundskolans övre årskurser (åk 7­-9) samt till studerande på andra stadiet, d.v.s. studerande i folkhögskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter i Finland. Förbundet fungerar som elevers och studerandes intresseorganisation och bevakar skolungdomens rättigheter både i skolvärlden och i samhället samt fungerar som påverkningskanal i skolpolitiska frågor.

Varmt välkomna!