Helsingin Sanomat rapporterade den 22 maj 2023 att det under regeringsförhandlingarna diskuterats om ett eventuellt förbud mot mobiltelefoner i skolor och läroanstalter. Finlands Yrkesstuderandes Förbund- SAKKI rf, Finlands Gymnasistförbund, Förbundet för Finska Studerande – OSKU rf och Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS förhåller sig kritiskt på mobilförbudet och dess tillämpning på alla läropliktiga studeranden, och kräver att ungas självbestämmanderätt beaktas i beslutsfattandet.

På andra stadiet har lärare redan nu möjligheter att ingripa mot störande beteende under undervisningen genom att förbjuda användningen av mobiltelefoner. Det är dock inte tillåtet att beslagta mobilen. Vid behov kan läraren avvisa eleven från undervisningslokalen om denne stör sin egen eller andras inlärning genom att använda mobiltelefonen. Vi, organisationerna för andra stadiets studerande, anser att de nuvarande begränsningsåtgärderna är tillräckliga.

En viktig faktor att beakta när det talas om mobilförbud är säkerheten. På andra stadiet är raster eller pauser i allmänhet inte övervakade, och om en olycka, våldshandling eller annan hotfull situation inträffar under en paus, kan det vara svårt för elever utan mobiltelefoner att få hjälp på plats. Många studerande behöver också mobiltelefonen på grund av sitt hälsotillstånd, till exempel för att påminnas om medicinering. Dessutom innefattar yrkesutbildningen oftast hantering av maskiner, fordon eller till och med heta föremål, och således är det ytterst viktigt att alla har möjlighet att larma om hjälp vid en olycka.

Det är avgörande att man i skolor och läroanstalter håller fast vid de ungas självbestämmanderätt och äganderätt. Ett totalförbud eller konfiskering mobiltelefonerna är inte en bra lösning, utan studeranden bör ha rätt att avstå från att använda exempelvis en mobilparkering. Många studerande känner också själva att mobiltelefonerna påverkar deras koncentrationsförmåga negativt, och därför är det bättre att närma sig mobiltelefonens inverkan på inlärningen genom studerandes egna initiativ och en öppen dialog med läraren.

En utmaning med ett eventuellt mobilförbud skulle också frågan om övervakning: På vems ansvar skulle övervakningen av mobilförbudet vara och vem skulle se till att den efterföljs? Samtidigt skulle förbudet skapa ojämlikhet mellan läropliktiga elever och vuxenstuderande.

Inom högre utbildning och på arbetsplatsen måste individer dessutom kunna begränsa sin mobiltelefonanvändning, så att den inte stör deras egen eller andras inlärning eller arbete.

Hur lär man sig en sådan färdighet om det inte finns någon möjlighet att öva i skolorna?

Beslutsfattarna får inte gömma sig bakom mobilförbudet, utan vi uppmanar dem att hitta rätt lösningar på barnens och ungdomars utmaningar inom lärande och välbefinnande. Vi vill ha tillräcklig vägledning och stöd till studerandena i lärmiljöerna, mindre gruppstorlekar och lättillgängliga tjänster för att främja välbefinnandet. Istället för att begränsa ungas självbestämmanderätt, behöver vi trygga vuxna som går sida vid sida med ungdomarna, vuxna  som har tid och energi att vara närvarande.

Tilläggsinformation: 

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry: ordförande Patrik Tanner (044 753 0581, patrik.tanner@sakkiry.fi)

Suomen Lukiolaisten Liitto: ordförande Ella Siltanen (050 377 9700, ella.siltanen@lukio.fi)

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry: ordförande Venla Tilli (044 977 6356, venla.tilli@osku.info)

Finlands Svenska skolungdomsförbund rf. – FSS: ordförande Cecilia Huhtala (050 322 7715, cecilia.huhtala@skolungdom.fi)