Finlands Svenska Skolungdomsförbund rf vill önska alla elever och studeranden en bra start på skolåret och vädjar till politiker att inte låta hatretorik frodas i skolorna. 

Det är återigen dags för en ny terminstart för många ungdomar. I år inleds skolterminen i ett samhällsklimat präglat av polarisering, ekonomisk instabilitet och hatretorik. Under sommaren har vi fått läsa flera fall där våra politiker uttalat sig rasistiskt och främlingsfientligt. FSS är orolig över den accelererande ökningen av hatretorik i politiken och dess skadliga konsekvenser för vårt samhälle. 

“Regeringen och våra ministrar måste förstå hurdan makt de besitter. Våra politiker är rollbilder för många ungdomar och rasistiskt språk påverkar oss. I värsta fall kan denna utveckling leda till en ökad polarisering i skolorna och samhället överlag.” påpekar FSS förbundsordförande Cecilia Huhtala. 

Skolan ska vara en trygg plats där unga kan växa, utvecklas och lära sig att samarbeta och respektera varandra oavsett bakgrund eller åsikter. När hatretorik normaliseras i politiken, riskerar vi att det normaliseras även i skolorna. Vuxna, speciellt beslutsfattarna i vårt land, har ett ansvar att motverka hatretorik och garantera att våra skolor är en plats där unga uppmuntras att uttrycka sina åsikter, utan rädsla för fördömande eller diskriminering. 

FSS uppmanar alla att aktivt motverka rasism och diskriminering i sin närkrets. Våga ingripa om ni ser rasism eller annan typ av diskriminering, speciellt i skolan. Till ungdomar vill FSS hälsa att er röst är viktig och ni har rätt att synliggöra orättvisor. Tillsammans kan vi skapa en trygg skolmiljö för alla. 

FSS vill önska alla nya och gamla elever och studeranden en bra och trygg skolstart – låt oss tillsammans se till att alla kan njuta av sin tid i skolan!

För mer information:


Cecilia Huhtala
Förbundsordförande, Finlands Svenska Skolungdomsförbund rf
cecilia.huhtala@skolungdom.fi /050 322 7715