Niko Partanen 18, kandiderar till förbundsordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund under förbundets årsmöte i slutet av april. Han är hemma från Helsingfors och studerar sista året på Brändö gymnasium. Partanen har under sin tid i FSS fungerat som vice ordförande år 2023-2024 och styrelsemedlem 2022-2023 samt tidigare varit aktiv i förbundets utskott. 

Partanen har en stark passion för att förbättra framtiden för skolungdomar och arbeta för deras rättigheter.

– Jag ser FSS som ett andra hem där jag kan vara mig själv och lyfta viktiga ärenden till agendan, säger Partanen. 

Nu känner Partanen att det är dags att ge tillbaka till förbundet genom att vidareutveckla verksamheten och fortsätta med att kämpa för ungdomsfrågor i samhället.

Som ordförandekandidat strävar han efter att göra FSS ännu mera synligt och verka för att ungdomars åsikter hörs och tas på allvar. Genom att fortsätta på det redan påbörjade arbetet, vill Partanen också främja FSS ståndpunkter i olika politiska beslut och säkerställa en bättre ekonomisk situation för unga. 

Finlands Svenska Skolungdomsförbund väljer ny ordförande på sitt årsmöte, Elevriksdagen i Karis den 26-28 april 2024. Nuvarande ordförande Cecilia Huhtala kan inte längre ställa upp. Mer information om årsmötet hittar du på vår hemsida skolungdom.fi. 

För mer information:Niko Partanen
045 844 4660
niko.partanen@skolungdom.fi