Årligen sammankommer elever och studeranden från alla delar av Svenskfinland till Elevriksdagen ERIK, som är Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf:s årsmöte och högsta beslutande organ. Under helgen 13-15.5.2022 samlades FSS till Elevriksdag på Kimitoön och på årsmötet diskuterades bland annat förbundets politiska program och likabehandlingsplan, verksamhetsplanen för det kommande verksamhetsåret fastställdes och det valdes en ny ordförande och förbundsstyrelse för förbundet. 

ERIK inleddes med hälsningar från bland annat justitieminister Anna-Maja Henriksson, utbildningsminister Li Andersson, riksdagsledamöterna Anders Adlercreutz, Mats Löfström och Eva Biaudet samt Lärarförbundets representant Christoffer Sourander.

Under det politiska programmet debatterade årsmötets delegater att rösträttsåldern borde sänkas till 16 år, att kostnadsfri frukost borde erbjudas i alla skolor och att konst- och färdighetsämnen bör förbli obligatoriska i gymnasiet.

Av de inkomna motionerna och propositionerna godkände Elevriksdagen bland annat “Erkännande av kompetens utanför skolan”, “Informationsbrist om hur man som elev kan påverka studierna” och “Lugna rum behövs”.

Under veckoslutet valde Elevriksdagen även en ny förbundsstyrelse. Cecilia Huhtala, 18 år, från Petalax valdes till förbundsordförande.

“FSS är som en familj för mig och det är en stor ära att få fungera som förbundets ordförande. Jag ser fram emot verksamhetsåret och hoppas på att skolturnéer och evenemang är möjliga”, säger den nyvalde förbundsordföranden Cecilia Huhtala. 

Till förbundets första vice ordförande valdes Matilda Westerlund (18 år, Esbo) och till andra vice ordförande valdes Emma Nygård (17 år, Närpes). Till styrelsemedlemmar valdes Tilda Cederberg (17 år, Jakobstad), Dominic Hamro (15 år, Helsingfors), Isak Henricson (16 år, Jakobstad), Niko Partanen (16 år, Helsingfors), Joanna Slama (18 år, Lundo) och Linn Snickars (17 år, Närpes).

I verksamhetsplanen fastställdes att förbundet vill satsa mera på skolbesök, sexualundervisning och ungas välmående. FSS vill fortsätta vara ungas språkrör i samhällsdebatten och värna om ungas rättigheter och påverkningsmöjligheter.

Tilläggsinformation ges av:

Cecilia Huhtala

Förbundsordförande

044 980 7553

cecilia.huhtala@skolungdom.fi