Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf samlar årligen skolungdomar från hela Svenskfinland och språköar till sitt årsmöte och högsta beslutande organ Elevriksdagen ERIK. Helgen 26-28.4.2024 sammanträdde FSS till Elevriksdag i Karis. Under årsmötet behandlades bland annat det politiska programmet, likabehandlingsplanen och förbundets stadgar. En ny förbundsstyrelse valdes under helgen. 

Årsmötet inleddes med en hälsning från ordförande för Raseborgs ungdomsfullmäktige Agnes Kvarnström och studeranderepresentanter från Västra Nylands Folkhögskola.

Under politiska programmets genomgång väcktes stor debatt kring vegetarisk kost i skolor och rösträttsåldern. Drogpolitik och abortlagstiftning diskuterades också aktivt. Elevriksdagen fastställde bland annat att FSS ska arbeta för att fri abort ska vara möjlig upp till 18 veckor i graviditeten och att kommuner ska kunna välja ifall vegetarisk mat serveras en gång per vecka.  Många delegater gjorde anföranden i debatten. Fast tunga ämnen behandlades så hölls debatten respektfull och saklig. 

I och med inkomna motioner och propositioner togs ämnen som ungas mentala hälsa, värnplikten och införandet av ett tredje juridiskt kön upp. Av motionerna och propositionerna godkände Elevriksdagen “Ett tryggt och jämlikt pensionssystem”, “Införandet av ett tredje juridiskt kön och fastställande av juridiskt kön” och “Allmän värnplikt och hälsosammare kultur i militären”. Utifrån diskussionen fastställdes det också att ungas mående och elev-och studerandevård ska vara det mest centrala temat under förbundets  arbete inför kommunal-och välfärdsområdesvalet 2025.

I verksamhetsplanen fastställdes det att FSS ska fortsätta jobba för ungas ställning i samhällsdebatten och bevaka de svenskspråkiga skolungdomarnas intresse. Ett specifikt mål för det kommande verksamhetsåret är att under hösten åka på en stor turné till Svenskfinlands skolor.

Elevriksdagen valde också en ny förbundsstyrelse under veckoslutet. Niko Partanen, 18 år och hemma från Helsingfors, valdes till förbundsordförande. 

Partanen inleder sitt ordförandeskap i månadsskiftet mellan juni och juli, “Det är mycket som är aktuellt för vår målgrupp just nu, till exempel nedskärningar. Jag är ivrig att ta nya tag och representera förbundet i de här frågorna.” säger Partanen om det nya förtroendeuppdraget. 

Till förbundets första vice ordförande valdes Elodie Böhling (Borgå)  och till andra vice ordförande valdes Ajla Jasarevic (Närpes).

Till styrelsemedlemmar valdes Carolina Friman (Ekenäs), Emma Karmanheimo (Borgå), William Mutka (Borgå), Mar Porres (Åbo), Teo Torrkulla (Korsholm) och Fanny Östergård (Borgå).

Tilläggsinformation ges av:

Cecilia Huhtala, förbundsordförande 2022-2024

050 322 7715, cecilia.huhtala@skolungdom.fi

Niko Partanen, förbundsordförande 2024-2025
045 844 4660, niko.partanen@skolungdom.fi

Håll dig uppdaterad – Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.