Är du engagerad, ansvarstagande och full av idéer? Är du intresserad av politik och att påverka? Vill du jobba för alla svenskspråkiga skolungdomars bästa? Har du kanske varit aktiv i utskotten men vill aktivera dig ännu mer?

Ställ upp till FSS styrelse för verksamhetsåret 2024-2025!

FSS styrelse väljs av Elevriksdagen, ERIK har den högsta beslutande makten i förbundet under verksamhetsåret. Styrelsen, tillsammans med förbundets personal så förverkligar de beslut som tagits under ERIK. Styrelsen fungerar som arbetsgivare för personalen.

Kan jag ställa upp?

Du kan ställa upp till FSS styrelse om:

  • Du studerar i högstadiet, i en yrkesskola, i gymnasiet eller i en folkhögskola eller slutförde dina studier under det pågående läsåret.
  • Du har fyllt 15 år innan den 26 april 2024 (18 år om du ställer upp till ordförande).
  • Du är bosatt i Finland.

Styrelseansvar

Som medlem i en förbundsstyrelse har man ett visst juridiskt ansvar. Enligt föreningslagen ska styrelsen sköta förbundets ärenden i enlighet med lag, stadgar och beslut. Styrelsen ansvarar också för att förbundets ekonomi och bokföring sköts på rätt sätt. 

Det juridiska ansvaret sträcker sig fram till nästa Elevriksdag, där den gamla styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Styrelsens mandatperiod är 1.7.2024–30.6.2025. En ny styrelse väljs varje år på förbundets årsmöte Elevriksdagen.

FSS stadgar (2020) » 

Föreningslagen (Finlex) »

Styrelsens arbete

FSS styrelse har enligt förbundets stadgar 4–8 ordinarie medlemmar, två vice ordförande och en förbundsordförande. Dessa väljs i skilda val. Du kan ställa upp till en eller flera av rollerna. Om du till exempel ställt upp till vice ordförande men inte blir vald, så kan du ändå ställa upp till ordinarie styrelsemedlem.

Förbundsstyrelsen fattar alla stora beslut som gäller FSS. Det kan till exempel handla om att anställa personal, ordna evenemang, starta projek eller göra större anskaffningar. I praktiken ska alla beslut som FSS tar gå via styrelsen. 

Ordinarie medlem:

Som ordinarie medlem deltar du i beslutsfattande och planering av verksamhet längs med året. Förbundsstyrelsen håller möten ungefär 8 gånger per år på olika håll i Svenskfinland. Ofta räcker mötena över ett veckoslut.

Du får ett eget ansvarsområde att jobba med. Beroende på ditt intresse kan du till exempel ha hand om ett specifikt projekt, en arbetsgrupp eller ett evenemang.

Ibland representerar du förbundets åsikt utåt i media eller på tillfällen som t.ex. skolbesök, debattforum, årsmöten och träffar med de andra ungdomsförbunden. Då kan det vara bra att ha koll på förbundets politiska program som fungerar som botten för vår intressebevakning.

Hela styrelsen är också med och ordnar våra evenemang och på Kulturkarnevalen fungerar styrelsen som staff.

Vice ordförande:

Som vice ordförande är din främsta roll att stödja förbundsordförande i sitt arbete och ersätta hen när hen är förhindrad. Som huvudsaklig uppgift delar vice ordförandena sinsemellan på ansvaret för evenemang och kontakten till skolor.

Du är en aktiv del av förbundets verksamhet och håller förbundsordförande uppdaterad om ditt arbete. Förutom dina egna ansvarsuppgifter så hjälper och stödjer du styrelsemedlemmarna i sitt arbete.

För dig är det extra viktigt att sätta dig in i både förbundets styrdokument och i vad som händer i föreningssektorn överlag. Riktgivande antal timmar arbete för en vice ordförande är 20h/månad. Arbetsinsatsen är beroende på verksamhetsår och hur du har möjlighet. 

Förbundsordförande:

Som förbundsordförande jobbar du heltid med att leda förbundet. Du leder styrelsen och fungerar som chef för verksamhetsledaren.

Ordföranden är FSS ansikte utåt och ansvarar för intressebevakningen. Du upprätthåller starka kontakter till den föreningssektorn och ungdomssektorn i hela landet. Evenemangen och resten av verksamheten är på ordförandes ansvar att verkställa tillsammans med personalen och förtroendevalda. 

Ordföranden får ett arvode enligt styrelsens överenskommelse.

Intresseanmälan

Du kan anmäla dig som kandidat i styrelsevalet genom formuläret nedan från och med den 11 mars 2024.

Genom att anmäla ditt intresse får du möjligheten att bli presenterad på FSS kommunikationsplattformer redan innan ERIK (publiceras 15 april). Ifall du vill använda den möjligheten så behöver du anmäla dig till styrelsevalet senast söndagen den 14 april. 

Det är frivilligt att anmäla sin kandidatur på förhand, det går också att ställa upp i styrelsevalet under första halvan av ERIK, innan kl. 12 på lördagen den 27 april. På ERIK ordnas en kandidatutfrågning av alla som ställt upp under Guldhattsgalan. Vi rekommenderar att du ställer upp innan ERIK för att hinna informera om din kandidatur. 

För ordförandekandidater skickas ett pressmeddelande ut i förbundets namn med vilka kandidater som ställer upp.

Vid ytterligare information gällande styrelsevalet kan du vara i kontakt med någon av våra nuvarande styrelsemedlemmar. Vi hjälper dig gärna vidare om du vill ställa upp!