Vårens studentskrivningar har kört igång och från och med i vår är examinanderna tvungna att bli godkända i fem obligatoriska prov. De som inlett sina skrivningar hösten 2021 eller tidigare följer det gamla systemet som kräver godkänt i fyra obligatoriska prov för att avlägga studentexamen. Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS oroar sig över arbetsmängden som denna reform för med sig speciellt för studeranden som avlägger kombinationsexamen, det vill säga studerar vid två eller flera utbildningar och avlägger två eller flera examina (ofta studentexamen och yrkesinriktad grundexamen).  

-Studeranden som gör kombinationsstudier belastas redan nu av för tunga studier och för långa dagar så fem studentexamensprov blir nog väldigt stressigt för dem, menar Alexandra Wegelius, ordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund.

Andelen som avlägger kombinationsexamen har sjunkit under de senaste åren och FSS bedömer att studentexamensreformen kommer att leda till att antalet ytterligare sjunker. Att avlägga fyra ämnen i studentexamen har varit speciellt populärt bland dem som avlägger kombinationsexamen.   

-Det är paradoxalt att samtidigt som man vill göra samarbetet mellan gymnasier och yrkesskolor  smidigare så skärper man kraven på att avlägga studentexamen.  En yrkesinriktad grundexamen borde kunna ersätta ett prov i studentexamen men det tar studentexamensreformen tyvärr inte i beaktande även om det föreslogs då beredningen av reformen sattes igång, säger Wegelius.     

Alexandra Wegelius
förbundsordförande, FSS
050 466 1551
alexandra.wegelius@skolungdom.fi