Felix Lindvik

felix.lindvik@skolungdom.fi

+358 50 455 2567

Felix ansvarar för förbundets kommunikation och marknadsföring samt medlemstidningen EBL.