Mikaela Jokinen

mikaela.jokinen@skolungdom.fi

+358 50 301 2456

Mikaela är förman för personalen och ansvarar för förbundets förvaltning och ekonomi samt studiekorten. Hon fungerar också som sekreterare på förbundsstyrelsens möten.