Vilken roll tar du i en grupp?

Olika roller för olika grupper. Jag kan ta på mig en ledande roll om det krävs men är nog mest bekväm i att vara ett slags bollplank för en ledare. Jag gillar att vara en som kan komma med och utveckla idéer och också vara en hjälpande hand till en ledare som tar mer hand om det praktiska 🙂 Det blev nog lite sådana roller som jag och Cecilia hade när vi drog vårt utskott tillsammans i år.

Vad tycker du att FSS kunde göra för att nå ut till flera ungdomar i Svenskfinland?

Jag vill verkligen vara med och utföra en storskalig skolturné som det har varit mycket tal om en tid nu. På längre sikt skulle jag även vilja se en utveckling av ett slags nätverk av FSS-representanter i studerande- och elevkårsstyrelserna. Drömmen är att “FSS-representant” skulle vara en post liksom kassör, sekreterare och dylikt, som skulle ha hand om kommunikation mellan skolan och FSS. Nätverket skulle vara ett mer effektivt sätt att nå ut direkt till de unga istället för att gå genom lärare eller rektor, det kunde även vara ett sätt att få kontakt för SKS/EKS:ar sinsemellan.

Vad skulle du vela utveckla inom utbildningen just nu? Till exempel hur ett visst ämne undervisas, hur studerande bemöts av lärare, etc.

Överlag vill jag se en mer modern och inkluderande skola där diskriminering undviks och där det jobbas för en stöttande kultur för unga på alla nivåer. Nivåerna är såna som undervisning, personal och skolmiljö. Specifika åtgärder skulle vara en sammanslagning av åskådningsämnen, en historieundervisning med bredare representation, hälsoundervisning som effektivt tar upp sexualiteter och könsidentiteter, ett obligatoriskt möte med skolkuratorn eller skolpsykologen varje år och överlag ett bättre system för psykisk vård för skolungdomar, samt skolmiljöer som är så välkomnande och lugnande som möjligt med könsneutrala wc:n och möjligheter att skriva prov under olika omständigheter.