Finlands Svenska skolungdomsförbund ordnar ett Toppmöte i Tammerfors för elevkårernas och studerandekårernas ordföranden och andra elevkårsaktiva från hela svenskfinland fredag-söndag, 7-9 oktober 2022.

Vi bjuder in två representanter per skola att komma och dela med sig av sina kunskaper, nätverka med andra elevkårsaktiva och få ny inspiration till sina uppdrag.

Under veckoslutet kommer bland annat teman som skoldemokrati, likabehandling och en levande verksamhet behandlas i olika former. Deltagarna lär sig nya saker om sitt viktiga uppdrag i sin skolas EKS/SKS, samt om hur de kan utveckla sin verksamhet.

Programmet kör igång fredag kväll och avslutas på söndag kring kl. 15 så att alla hinner hem i god tid. Deltagaravgiften är 60€. I avgiften ingår resor till och från Tammerfors (ersättning sker i efterhand mot biljett + kvitto, vi ersätter barn och studerandebiljetter), inkvartering på hotell, alla måltider och programmet. Vi tipsar om att till exempel skolan gärna kan betala avgiften.

Anmälan till evenemanget är öppen fram till den 7 september. Mera information skickas senare ut till de som anmäler sig.

För frågor:

kansliet@skolungdom.fi 

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf bevakar svenskspråkiga elevers och studerandes intressen i Finland och är en påverkningskanal i utbildningspolitiska frågor. Vi stöder och utbildar elev- och studerandekårer i hela Svenskfinland. FSS är partipolitiskt och religiöst obundet.

Anmälan

Vad? FSS toppmöte 2022

När? 7-9.10.2022

Var? Tammerfors

För vem? Elev- och studerandekårsaktiva i finlandssvenska högstadier, gymnasier, yrkesläroanstalter och folkhögskolor