Principer för tryggare rum på FSS

Alla former av diskriminering, mobbning och trakasserier ska motverkas och misstankar om sådana ska utredas grundligt. Denna riktlinje syftar till att fastställa principer för att skapa tryggare rum vid vår verksamhet och är avsedd att tillämpas oavsett plats, tidpunkt eller verksamhetsform:

Principer för tryggare rum

  • Var öppen och lyssna – anta ingenting
    • Alla ges möjligheten att delta i programmet och få sin röst hörd.
    • Vi tar emot den feedback vi får.
  • Agera: Om du ser eller hör någon form av trakasserier eller annat oacceptabelt beteende, ingrip på ett sätt som känns rätt för dig. Genom att ingripa fungerar du också som ett exempel för andra.
  • Vi tar människors mångfald i beaktande och förstår att vi kan ha förutfattade meningar om andra människor. Vi är medvetna om att våra antaganden inte är sanning och därför försöker låta bli att agera enligt våra förutfattade meningar.
  • Vi accepterar inte någon form av trakasserier eller diskriminering.
  • Kom ihåg att vi alla är mänskliga. Allt behöver man inte veta och kunna färdigt!
  • Vi bemöter alla vänligt och med respekt. Vi strävar till att uttrycka oss sakligt.Vänd dig till stödpersonerna om du upplever eller lägger märken till osakligt eller diskriminerande beteende.

På alla FSS evenemang finns stödpersoner till hands. Ta kontakt med stödpersonerna om du känner dig otrygg, något har hänt eller om du bara vill tala med någon. Stödpersonerna och dess kontaktuppgifter meddelas alltid i samband med övrig info om evenemanget.

Håll dig uppdaterad – Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.

Håll dig uppdaterad – Prenumerera på FSS nyhetsbrev!

Få senaste informationen om FSS verksamhet direkt i din inkorg en gång i månaden!

Vi spammar inte! Läs vår [link]integritetspolicy[/link] för mer info.