Vi, organisationer som representerar yrkesutbildning samt arbets- och näringsliv, är bekymrade över att möjligheterna för den arbetsföra befolkningen att utveckla sina färdigheter minskar i samhället, särskilt inom den yrkesinriktade vuxenutbildningen.

Regeringen beslutade i sin budgetram att skära ner hundra miljoner euro på yrkesutbildningen. Finansieringsnedskärningen riktas, under ledning av undervisnings- och kulturministeriet, mot utbildning för vuxna, som redan har en yrkesgrundexamen eller högskoleexamen, och mot yrkes- och specialyrkesexamina samt yrkesgrundutbildning.

Beslutet från budgetramen försvårar särskilt för dem som vill byta karriär och omskola sig. När arbetslivet förlängs kan det bli nödvändigt för fler personer i arbetsför ålder att byta bransch och studera till ett nytt yrke. Det finns ofta legitima skäl för att omskola sig: förändringar i arbetslivet, föråldrad kompetens från tidigare examen, arbetslöshet, önskan att arbeta inom ett mer motiverande område, arbetsrelaterade skador eller sjukdomar.

Cirka hälften av företagens kompetensbehov riktas mot personer med yrkesexamen. När finansieringen minskas och möjligheterna för arbetsföra att utveckla sina färdigheter begränsas, försvagas också utbildningsanordnarnas förmåga att svara på arbetslivets föränderliga kompetensbehov.

Yrkes- och specialyrkesexamina behöver särskilt ses som en väg för dem som har en yrkesgrundexamen att höja sin kompetens- och utbildningsnivå. De är ett kostnadseffektivt sätt att bredda och fördjupa kompetensen jämfört med högskoleexamina. Till skillnad från högskoleexamina kan yrkes- och specialyrkesexamina också utföras som lärlingsutbildning.

Yrkesinriktad vuxenutbildning samt livslångt lärande behöver utvecklas för att bättre möta individens och arbetslivets förändrade behov. Utbildningssystemet behöver inte drivas i en riktning som begränsar eller utesluter möjligheter att utveckla kompetenser på ett ändamålsenligt sätt, oavsett tidigare utbildningsbakgrund.

Helsingfors den 6.6.2024.

Akava
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
Kirkon työmarkkinalaitos
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
Sivistysala ry
STTK ry
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Suomen Kuntaliitto
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
Suomen Yrittäjät ry