11.08.2023

Understöder ni att den nya funktionshinderservice ikraftträdande skjuts fram från den 1 oktober 2023 till den nya tidpunkten den 1 oktober 2024?

Ja

Nej

Kan inte säga 

Motivering: 

Utkastet till regeringens proposition ger inte tillräckliga skäl för att skjuta upp ikraftträdandet av lagen om funktionshinderservice. I utkastet nämns det hur den befintliga lagstiftningen är föråldrad och uppfyller inte kraven som fastställs i grundlagen eller i FN:s konvention. FSS förhåller sig kritiskt till att förskjutningen av handikappservicelagen motiveras av finansiella skäl. Målet att balansera de offentliga finanserna riskerar att gå fram om grundläggande och mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

I utkastet nämns det hur de negativa konsekvenserna för personer med funktionsnedsättning och deras familjer ska lindras delvis med tillfällig investering i FPA:s rehabiliteringstjänster. Dessa rehabiliteringstjänster riktas speciellt för barn och unga, något som FSS glädjer över. Emellertid är FSS orolig över hur tillgången till neuropsykologisk rehabilitering ska säkerställas. Neuropsykologiska föreningen i Finland rf har redan i mars 2023 uttryckt sin oro över de långa väntetiderna för FPA:s neuropsykologiska rehabiliteringar. Situationen gäller hela Finland och speciellt barn och unga riskerar att vänta 1,5 år för att få tillgång till rehabilitering. 

Med denna motivering, understöder FSS inte förskjutningen av den nya lagen om funktionshinderservice ikraftträdande. Speciellt barn och unga med funktionsnedsättning har stort behov av de tjänster som fastställs i den nya lagen. Det är obegripligt att man i namn av en balanserad statsbudget skär ner på tjänster som just har godkänts av riksdagen och som grundar sig på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. De skärs bort från dem som absolut behöver dessa tjänster för att klara sig i vardagen.

Cecilia Huhtala

förbundsordförande, FSS