16.6.2023 

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf

Finlands Svenska Skolungdomsförbund rf. stöder varmt de ändringar som Utbildningsstyrelsen föreslår gällande identifiering och erkännande av kompetens inom yrkesutbildningen. FSS anser att riktlinjerna tydligt betonar hur grundläggande den tidigare kompetensen är  och ger bra vägledning för identifiering av studerandes kompetenser. FSS uppskattar särskilt användningen av tabeller, eftersom de tydliggör tillvägagångssättet för identifieringen av studerandes kompetens. FSS välkomnar särskilt det faktum att studeranden kan visa sin kompetens då de inte har ett intyg som är utfärdat av en behörig myndighet. Sammanfattningsvis anser FSS att Utbildningsstyrelsens anvisningar är väl förtydligade och att de olika aktörernas ansvarsområden är tydliga. De nya riktlinjerna får särskilt beröm då den förbättrar jämlikheten för studerande. Ändringen av riktlinjerna bör dock inte öka lärarnas arbetsbörda, eftersom otillräckliga resurser kan leda till ojämlik behandling av elever. 

16.06.2023 

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf

Lausuntopyyntö osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ohjeesta ammatillisessa koulutuksessa.

Kannatamme lämpimästi Opetushallituksen laatimia muutoksia ammatillisen osaamisen tunnistamisessa. Finlands Svenska Skolungdomsförbund rf. katsoo että ohjeessa on selkeästi tuotu esille aikaisemman osaamisen perusteellisuus ja se ohjaa hyvin osaamisen tunnistamista. FSS kiittää erityisesti sitä että ohjeessa on käytetty taulukoita, sillä ne auttavat toimintatapojen hahmottamisessa. FSS kiittää että uutta ohjeistusta on selkeytetty ja tehty yhdenvertaiseksi. Erityisen positiivisesti suhtaudumme siihen että opiskelija voi näyttää osaamisensa, silloin kun hänellä ei ole toimivaltaisen viranomaisen antamaa todistusta. Yhteenvetona FSS toteaa, että Opetushallituksen ohje on selkeytetty hyvin, ja eri toimijoiden vastuut ovat ymmärrettäviä. Erityistä kiitosta uusi ohjeistus saa siitä, että opiskelijoiden yhdenvertaisuutta on parannettu. Ohjeen uudistamisessa on kuitenkin huomioitava, että se ei lisää opettajien työtaakkaa, sillä aliresursointi voi johtaa opiskelijoiden epätasa-arvoiseen kohteluun.