Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf fördömer regeringens beslut att skära i yrkesutbildningens finansiering med 100 miljoner euro samt begränsandet av det avgiftsfria studiematerialet inom andra stadiet till det år som studerande fyller 18 år.

Under rambudgetförhandlingarna den 15-16 april 2024 beslöt regeringen att skära ned i yrkesutbildningens finansiering med 100 miljoner euro. Regeringen motiverar nedskärningarna med att de inte riktar sig åt ungdomar som avslutar grundskolan eller de som saknar en yrkesutbildning. Samtidigt är det svårt att se hur dessa inte skulle beröra nämnda grupper. En så drastisk nedskärning i yrkesutbildningens finansiering löper risk att försämra utbildningens kvalitet på ett allmänt plan. FSS efterlyser därför en noggrann utvärdering om hur nedskärningarna skall tillämpas, och vilka grupper som i praktiken berörs.

Vidare beslöt regeringen under rambudgetförhandlingarna att avgiftsfritt studiematerial skall begränsas till det året studeranden fyller 18 år. Detta har potential att missgynna jämställdheten inom utbildningssystemet och är ett steg i fel riktning. Det är inte en självklarhet för alla studerande att få ekonomisk hjälp hemifrån gällande studiematerial, och således riskeras prestationer i utbildningen i allt högre grad bero på socioekonomisk status. Regeringen underminerar i sitt beslut målet med den kostnadsfria utbildningen; att säkerställa lika möjligheter för alla att slutföra sin utbildning, oavsett socioekonomiska faktorer.

“Vi har kämpat länge och hårt för den kostnadsfria utbildningen. I och med förändringarna känns det nästan som att arbetet har varit förgäves. Vi behöver investeringar i utbildningen, inte nedskärningar”, konstaterar FSS ordförande Cecilia Huhtala.

De 10 miljoner euro som sammanlagt tillsätts för satsningar på barns och ungas välmående samt förebyggande av skolmobbning är välkomna, men har till mestadels enbart ett symboliskt värde till följd av den beklagligt begränsade summan.

Finlands Svenska Skolungdomsförbund fördömer starkt nedskärningarna i utbildningen och anser inte dessa lösningar vara långsiktigt gynnsamma för det finländska välfärdssamhället. Att skära i utbildningen är ett steg bakåt, och vi behöver göra just tvärtom – investera i vår framtid.

För mera information:

Förbundsordförande Cecilia Huhtala, cecilia.huhtala@skolungdom.fi/050 322 7715