Finlands Svenska Skolungdomsförbund och Svensk Ungdom har sedan 2013 arrangerat ett gemensamt debattprojekt för studerande på andra stadiet. Syftet med projektet är att stärka ungas förmågor i debatt och retorik – under läsåret 2021–2022 nådde projektet över 300 unga. Nu söker vi en projektkoordinator för att koordinera helheten.

Finlands Svenska Skolungdomsförbund är en partipolitiskt obunden intresseorganisation för elever i grundskolans övre årskurser och studerande på andra stadiet. Svensk Ungdom är ett politiskt ungdomsförbund som jobbar för ett liberalt, flerspråkigt och hållbart Finland. Debattprojektet är förbundens gemensamma projekt, projektet är partipolitiskt obundet. Projektet består av två helheter, debattforum (workshoppar i debatt och retorik) och en nationell debattävling för studerande på andra stadiet.

Som projektkoordinator ansvarar du för att

  • marknadsföra konceptet och hålla kontakt med skolor
  • samarbeta med frivilliga inom båda förbunden och utbilda frivilliga i att dra debattforum
  • besöka skolor för att hålla debattforum
  • arrangera den nationella debattävlingen

Vi söker dig som

  • kan hålla många bollar i luften och koordinera ett projekt
  • har ett aktivt grepp och tar tag i saker
  • gillar att stå framför människor och tala inför publik

Som projektkoordinator jobbar du tätt med båda förbunden på våra kanslier i centrala Helsingfors (Kaserngatan 1 och Georgsgatan 27). Arbetet inleds i september 2022 och avslutas i maj 2023, exakt tid enligt överenskommelse. Arbetet är ett flexibelt deltidsjobb på ungefär 12 timmar i veckan som passar perfekt till exempel för dig som vill jobba vid sidan av studierna.

Tilläggsinformation fås av FSS verksamhetsledare Elin Svedman (elin.svedman@skolungdom.fi eller +358 50 5658390) och SU:s förbundssekreterare Malin Lindholm (malin.lindholm@su.fi eller +358 400 60 7245).

Skicka in en fritt formulerad ansökan med CV senast söndagen 7.8 per e-post till både elin.svedman@skolungdom.fi och malin.lindholm@su.fi. Ange “Koordinator för debattprojekt” som rubrik för ditt meddelande.