Guldhatten är ett pris som tilldelas en elev- eller studerandekårsstyrelse som utmärkt sig särskilt genom sin verksamhet under det gångna läsåret. Vinnaren utses av Finlands Svenska Skolungdomsförbunds styrelse på basen av nomineringar.

Vinnaren av Guldhatten 2023 presenterades under Guldhattsgalan 2023 den 13.5.2023 i samband med förbundets årsmöte Elevriksdagen ERIK (12-14 maj 2023) i Närpes.

Guldhatten tilldelas i år studerandekårsstyrelsen vid Sibbo Gymnasium med motiveringen:

“Sibbo Gymnasiums Studerandekårsstyrelse har skapat en organiserad och aktiv studerandekår på många plan. Efter en flytt av skolan till en temporär skolbyggnad har man lyckats skapa en bra stämning i skolan, något som inte är en lätt uppgift. Man har även gjort skolan till en tryggare plats för alla studerande genom aktiv verksamhet.

Igenom allt detta har Studerandekårsstyrelsen i Sibbo Gymnasium haft och visat ett genuint intresse för sitt viktiga arbete. Med denna motivering utdelas Guldhatten 2023 till Sibbo Gymnasiums studerandekårsstyrelse.”

Priset mottogs av Studerandekårsstyrelsens ordförande Elodie Böhling samt styrelsemedlem Laura Wallenius. “Fiilisen” var på topp för representanterna efter beskedet.

“Vi har jobbat hårt”, “Det känns nästan overkligt” säger Böhling och Wallenius nästan i kör. De berättar att de verkligen satsat på att få in röster på den egna styrelsen.

Kan ni ge exempel på verksamhet som bidragit till den goda stämningen och tryggheten i skolan som talas om i motiveringen?

“Vi har haft en massa olika temaveckor, och så brukar vi tycka om att skapa “fredags-fiilis” i skolan genom att dela ut godis i klasserna som överraskning” berättar Böhling och tillägger att man i vinter också ordnat pulkaåkning som var mycket omtyckt.

Wallenius berättar att man även lyckats skapa en god anda inom studerandekårsstyrelsen som i sin tur spridit sig genom hela elevkåren, och att det känns som att de studerende har ett förtroende för studerandekårsstyrelsen och frimodigt kommer med förslag och önskemål.

Ett stort projekt under det gångna läsåret har varit att flytta hela skolans verksamhet till en ny byggnad, något som fört med sig utmaningar och arbete även för studerandekårsstyrelsen.

Priset som delas ut till den vinnande styrelsen är en pengasumma på 1000€, har ni redan nu någon tanke på vad dessa pengar kunde användas till?

“Vi ordnar självständighetsbal vart annat år som nästa gång ordnas inkommande läsår. Dit behövs pengar till både mat och kanske något häftigt uppträdande” berättar Böhling och Wallenius tillägger att man också velat bjuda alla studerande på något roligt evenemang, samt införskaffning av saker till den nya skolbyggnaden som man kanske kommer att få se redan denna vår.

FSS förbundsordförande Cecilia Huhtala berättar att man fått in ovanligt många nomineringar till årets Guldhatt och att valet av en vinnare inte var enkelt. Hon understryker att Sibbo Gymnasiums studerandekårsstyrelse verkligen utmärkt sig genom den goda stämningen man åstadkommit samt att man verkligen lyssnar på sina studeranden och tar med deras åsikter i sin verksamhet.

Varför är Guldhatten-priset så viktigt?

Vi tycker att det är väldigt viktigt att uppmärksamma det gedigna arbete som görs av elev- och studerandekårsstyrelser runtom i Svenskfinland. Det är otroligt fint att se att så många frivilligt men fullhjärtat ställer upp och verkligen vill påverka sin skola och göra den bättre för alla elever/studeranden. Därför är vi från FSS väldigt tacksamma att ha möjligheten att dela ut ett pris som Guldhatten.

För mer information:

Förbundsordförande
Cecilia Huhtala
cecilia.huhtala@skolungdom.fi
050 322 7715

Kommunikatör
Felix Lindvik
felix.lindvik@skolungdom.fi
050 544 2567